Byggahus.se

Grovplanering (av tomt)

I begreppet inkluderas schaktning för grund, placering av massor för avrinning från huset. Ibland ingår utplacering av jordmassor så att tomten hamnar i någorlunda rätt nivå, i alla fall några meter runt huset, ibland lämnas jordmassor i högar på tomten.