Byggahus.se

Fastighetsskatt

Beräknas som en procentsats på en fastighets taxeringsvärde. Vilken procentsats som skall användas beror på om det är bostäder eller lokaler fastigheten rymmer.