Byggahus.se

Fast pris

Ersättningsform som innebär att prestationen betalas antingen med ett belopp som bestäms före arbetets början eller som kan beräknas med givna enhetspriser på ingående arbeten.