Byggahus.se

Eternit

Eternit, varumärke för asbestcement, började användas i stor utsträckning efter andra världskriget, främst som hus- och takbeläggning och blev populärt för dess styrka och förmåga att klara höga temperaturer. Idag är det förbjudet att använda eternit som byggmaterial. Kommunen kräver att man vidtar stora försiktighetsåtgärder när en byggnad ska saneras från eternit.