Byggahus.se

Ekonomisk livslängd

Tidsperiod under vilken det är ekonomiskt motiverat att använda en byggnad, anläggning eller del därav.