Byggahus.se

Egenkontroll

Kontroll av arbete som utförs av den person, det företag eller den organisation som också har utfört arbetet.