Byggahus.se

Dagvatten

Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan eller konstruktion, t ex regnvatten eller smältvatten.