Byggahus.se

Byggnadskreditiv

Ett tillfälligt lån från banken som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. Storleken på detta motsvarar det slutliga lånebehovet och löper vanligtvis med rörlig räntesats som är högre än den för bottenlån. När bygget är klart läggs lånet om till ett vanligt bostadslån.