Byggahus.se

Bygglov

Skriftligt tillstånd från kommunens byggnadsnämnd som krävs för att bl a få uppföra, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Regleras i PBL.