Byggahus.se

Byggledare

Den som administrerar byggprojektet åt byggherren. Ansvarar bl a för samordning, kostnadsstyrning, upphandling och uppföljning. Byggherren kan själv vara byggledare. Ofta är en byggmästare, arkitekt eller en husfabrikant byggledare.