Byggahus.se

BBR

Boverkets Byggregler. Uttrycker de funktionskrav och den standard som enligt PBL ska kunna ställas på den färdiga byggnaden. Regler för olika konstruktioner återfinnes i BKR, Boverkets Konstruktionsregler.