Byggahus.se

Avstyckning

Fastighetsbildningsförrättning vid vilken en del av en fastighets markområde avskiljs och bildar ny fastighet alternativt uppgår i en annan redan befintlig.