Byggahus.se

Avloppsanläggning

Anläggning som omfattar avloppsnät med tillhörande anordningar såsom pumpstation, utjämningsmagasin, bräddavlopp m m, plus avloppsreningsverk och utloppsledning.