Byggahus.se

Autoklaverad

Högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (t ex kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (t ex sand) porbildande medel (t ex aluminiumpulver) och vatten. Även kallad lättballastbetong och gasbetong.