Byggahus.se

Alkalinitet

Mått på vattens buffringsförmåga mot försurning som anger mängden vätekarbonatjoner. Hög alkalinitet i betong gör att armeringsstålet befinner sig i ett passivt tillstånd, dvs ingen korrosion förekommer.