Byggahus.se

Äganderätt

Lagligt grundad rätt att äga något och därigenom fritt förfoga över det. I juridisk mening den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en viss sak, en sk. fullständig sakrätt. (Källa: NE)