Kåseri

Om att stilfullt såga advokater

Denna händelse utspelade sig, liksom förra kåseriet, på den tiden när det fanns en tingsrätt i varje skånsk småstad.

Just i denna lilla mellanskånska småstad var chefen för tingsrätten, alltså Lagmannen, en lång och bestämd herre som var känd för att gå hårt fram bland både advokater, åklagare och nämndemän.

Claes Blåe
Claes Blåe

När en jurist söker till Advokatsamfundet skall sökanden ange referenser, såsom andra advokater i olika ärenden och inte minst, Lagmannen vid hemmatingsrätten, det vill säga tingsrätten i den stad där sökanden är verksam.

NN gjorde så och angav nämnde Lagman som referens i sin ansökan till Advokatsamfundet.

Jag hade en del kontakter med Advokatsamfundets styrelse på den tiden, och denne Lagmans utlåtande över NN hade väckt viss munterhet i Samfundet. Lagmannen hade tydligen skrivit ungefär så här:

Även med hänsyn tagen till den i övrigt låga advokatstandarden i staden, så utmärker sig inte NN nämnvärt.

Jag har för egen del aldrig märkt att advokatstandarden i den staden varit lägre än i andra städer, och såvitt jag vet blev NN trots allt, på gott och ont, medlem i advokatsamfundet.

Läs mer

Om ofantliga försvårare
En giftig klient och en advokat som inte begrep ett barr