Ny lag för mäklare

Konsumenternas skydd vid köp och försäljning av bostad ska stärkas.

Konsumenternas skydd vid köp och försäljning av bostad ska stärkas. Foto: Marlén Eskilsson.

En ny lag ska ge utökad tillsyn över mäklare genom att även involvera mäklarföretagen.

För att skydda människor som köper bostad ska lagen för fastighetsmäklare skärpas. En stor förändring som föreslås är att den även ska omfatta mäklarföretagen, så att de får ett större ansvar för sin verksamhet och de som arbetar i den. Dels måste företagen registreras och för att få vara verksamma måste de uppfylla fler krav, dels kommer de att stå under tillsyn.

Själva mäklarföretagen har sedan i ansvar att verka för att de mäk­lare som är verksamma i före­taget föl­­jer god fastig­­hets­­mäklar­sed.

- Ett mäk­­lar­­före­tag som åsido­sätter sina skyl­­dig­heter ska kunna ges en disciplin­påföljd. Det blir möjligt att ingripa om det finns olämp­liga per­soner i företags­­ledningen och ägar­kretsen. Dess­utom ska fler fas­tig­­hets­­mäklare vara regist­rerings­skyldiga och stå under tillsyn. Det föreslås vidare att skyldig­­he­terna enligt penning­­­tvätts­­regleringen utvidgas till att omfatta även dessa mäklare och ­företagen, skriver Justitiedepartementet i en lagrådsremiss.

Tanken är att en mer slagkraftig och omfattande tillsyn ska stärka konsumenternas skydd.

Den nya lagen föreslås träda i kraft redan i juli i år.