Minskat intresse för att anlita arkitekter

Chefsjurist Jens Andersson.

Chefsjurist Jens Andersson. Foto: Sören Andersson

Arkitekter märker av svängning i intresset för att bygga arkitektritade hus.

Arkitekter runtom i landet märker av ett minskat intresse för deras tjänster. Under 2021 var det många som ville bygga arkitektritade hus, men på grund av det rådande ekonomiska läget i Sverige och omvärlden håller nu hushållen hårdare i plånboken.

– Oron bland våra medlemmar har ökat i höst. De ser inställda eller avbrutna projekt och varslen ökar kraftigt. Arkitektkåren är som kanariefågeln i gruvan, de finns med så tidigt i processen att de är en bra indikator på konjunktursvängningar, säger branschorganisationen Sveriges Arkitekters chefjurist Jens Andersson.

Samtidigt har Sverige fortsatt ett stort behov av bostäder, och ett kraftigt underskott på bostäder i många kommuner. Vidare är hus en väldigt attraktiv boendeform. Branschorganisationen spår därför en svag lågkonjunktur och en snabb återhämtning.