Många unga vill flytta

En stor grupp unga vill flytta till större, men är låsta till sitt nuvarande boende.

Nästan varannan person under 34 år vill byta till en större bostad, detta visar en undersökning som SKOP genomfört. Samma siffra för befolkningen som helhet är 20 procent. Man uppger sig vara okej med att betala mer, men det är i dagsläget svårt att finna finansiering, alternativt en passande hyresrätt.

Personer som bor i hus står däremot ut som den grupp där få vill ändra på sin bostadssituation, överlag är de flesta husägare nöjda. Endast 11 procent vill flytta till en annan bostad, således betydligt färre än i befolkningen som helhet.

- Effekterna av bostadsmarknadens bristande matchningsförmåga upplevs som störst bland dem som bor i hyreslägenhet, trots att byte mellan hyreslägenheter inte kräver någon kontantinsats, skriver SKOP.

Undersökningen visar även att var femte person tror att de kommer att ha bytt bostad inom en treårsperiod.