Många tomma hyreslägenheter

Trots att det råder bostadsbrist finns det kommuner som brottas med tomma lägenheter.

I vissa kommuner är det bostadsbrist och behöver byggas, i andra kommuner står hyreslägenheter tomma. Enligt en kartläggning som Hemhyra har gjort fanns det cirka 9 000 tomma lägenheter i höstas, vanligen befinner sig dessa på mindre orter med färre än 75 000 invånare. Orter med minskande befolkningsmängd på grund av utflyttning.

– Totalt sett är det väldigt få lediga lägenheter, men vi har ett tudelat land. De starkaste orterna växer samtidigt som många kommuner har en befolkningsminskning. Det senaste året har invånarantalet minskat i närmare 100 kommuner och det kan bidra till att antalet lediga lägenheter ökar, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Jämför man antalet tomma lägenheter i höstas med samma situation för två år sedan är det en 40-procentig ökning. Jämför man istället med för tio år sedan så fanns det 25 000 lediga lägenheter då.

Flest lediga lägenheter finns det i Filipstad följt av Sollefteå och Hultsfred.