Många glömmer meddela försäkringsbolag om större renovering

Att måla om huset är inte en stor renovering, däremot räknas tillbyggnad som en sådan.

Att måla om huset är inte en stor renovering, däremot räknas tillbyggnad som en sådan. Foto: If

Gör du omfattande renoveringar eller förändringar på tomten kan det vara nödvändigt att meddela försäkringsbolaget.

En följd av pandemin i fjol var att många gjorde betydande investeringar i sina bostäder, i form av större renoveringsprojekt. Men enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har genomfört har drygt hälften missat att meddela sitt försäkringsbolag om de ändringar som gjorts. Detta kan påverka möjligheten till ersättning vid skada.

– Hur stor bostadsytan är och hur många toaletter eller badrum som finns i bostaden är exempel på sådant som påverkar priset på hemförsäkringen. Det är viktigt att meddela sitt försäkringsbolag om man gör ändringar. Annars finns en risk att bostaden är underförsäkrad och man kan bli utan ersättning om det sker en skada, säger skadechef Jenny Rudslätt.

Det behöver inte handla om att huset har byggts till, utan kan även avse större förändringar på tomten. Exempelvis att man har byggt pool eller attefallshus.

– Om man har byggt ett uterum, växthus eller annan byggnad på tomten ska man kontakta sitt försäkringsbolag för att addera byggnaden. För pool och annat utomhusbad rekommenderas en större, mer omfattande försäkring för att man ska kunna få ersättning för skador, säger Jenny Rudslätt.

Var fjärde person som svarade på undersökningen hade gjort stora förändringar inomhus, men endast drygt hälften hade anmält dessa till sitt försäkringsbolag.