Mäklare varnas efter systematiska lockpriser

En mäklare som flera gånger satt ett lågt utgångspris får nu en varning av Fastighetsmäklarinspektionen.

En mäklare varnas efter att denna flera gånger använt sig av så kallade lockpriser i sin marknadsföring. Mäklaren anmäldes av en privatperson, som menade på att denna vid ett flertal tillfällen satt ett för lågt utgångspris för att locka fler spekulanter. Som bevis hade anmälaren skickat med skärmdumpar.

- Ärendet startade inom ramen för den tematiska granskning av pris i marknadsföring som FMI inledde under våren 2020. Vi hade även fått in uppgifter i en anmälan om systematiskt lockpris mot samma mäklare. Nämnden kunde fastslå att mäklaren använt sig av lockpris i sex av tolv granskade förmedlingsuppdrag, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Deras granskning visar att slutpriset varit 14-31 procent högre än utgångspris. Exempelvis ska ett förmedlingsuppdrag ha haft en prisskillnad på 725 000 kronor vilket motsvarar ett 30 procent högre pris. Det är bland annat detta förmedlingsuppdrag som bidragit till att mäklaren varnas.

Vidare kritiserar Fastighetsmäklarinspektionen mäklaren för att ha utelämnat två objekt som skulle ha funnits med i förteckningen till dem. De finner detta extra allvarligt eftersom det var dessa två objekt som hade de högsta procentuella skillnaderna mellan utgångspris och försäljningspris. Även här talar man om en varning.

- Fastighetsmäklarinspektionen finner att NN genom sitt handlande har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed. Mot bakgrund av den betydelse det har för Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsarbete att få korrekta uppgifter och handlingar, och den allvarliga förseelse det är att inte inkomma med detta, finner inspektionen att förseelsen motiverar en varning.