Mäklare smygfotograferade hus

Mäklare smygfotograferade hus

Mäklare får erinran efter att ha smygfotograferat ett hus.

En privatperson har anmält en mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen efter att denna tagit bilder på personens fritidshus utan tillåtelse. Husägaren kallar agerandet för ”oacceptabelt, oetiskt och obehagligt".

Fastighetsmäklarinspektionen håller med privatpersonen om att det finns en problematik i agerandet och har därför valt att dela ut en så kallad erinran.

- En mäklare bör visa tillbörlig respekt och aktsamhet mot de personer som mäklaren kommer i kontakt med i sin yrkesutövning. Att utan fastighetsägarens tillåtelse fotografera en fastighet på uppdrag av en tredje part kan inte anses uppfylla fastighetsmäklarlagens krav på omsorg, skriver de i sitt beslut.

Mäklaren var på plats och fotograferade efter att en annan person gett denna i uppdrag att bedöma värdet på huset. Bilderna var tänkta som en del i underlaget för värderingen. Mäklaren hade tänkt sitta på kontoret och titta på bilderna samtidigt som han kollade upp värdet på andra fritidshus i samma område. Bilderna var tagna utifrån och mäklaren ansåg sig inte göra intrång på något vis. Men husägaren känner motsatsen.

- Som lagfaren ägare av fastigheten ifråga känner anmälaren sig oerhört kränkt av NN:s tilltag.  Han anser att det är oacceptabelt, oetiskt och obehagligt att man som fastighetsmäklare kan i sin yrkesroll gå bakom ryggen på en fastighetsägare. Han har heller inte fått någon förklaring till eller ursäkt för tilltaget och har inte fått ta del av de fotografier som NN har tagit på fastigheten, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.