Podcast om kemikalier vid renovering

Podcast om kemikalier vid renovering

Myndighet lyfter hur du undviker skadliga ämnen under och efter renovering, snackar om kemikalier och emissioner, samt hur man ska tänka när man väljer byggprodukter.

I senaste avsnittet av Kemikalieinspektionens podcast diskuteras renovering och byggprodukter, både avseende nya och äldre hus, i relation till emissioner och hälsoskadliga ämnen. Man pratar både om renovering generellt, och mer detaljerat om olika åtgärder såsom att byta golv, måla om med mera. Vidare diskuterar man hur man ska gå tillväga om man har barn hemma under renoveringen.

- Det går absolut att hitta byggprodukter som har mindre mängd hälso- och miljöskadliga kemikalier, men ibland kan det vara svårt att få all den information man behöver när det gäller innehåll och sånt där, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Han förklarar att en typisk inomhusmiljö kan innehålla upp till 6 000 organiska ämnen, varav cirka 500 kommer från byggprodukter. Alla ämnen kommer inte via direkta emissioner, de kan även vara sekundära. En sekundär emission uppstår då två eller flera byggmaterial placeras i samma system och det uppstår nya ämnen, eller om en yttre faktor påverkar ett material, till exempel om fukt bryter ned ett ämne så att ett annat uppstår.

Som generellt tips säger de att man ska leta efter positiva miljömärkningar och byggsystem, till exempel Svanenmärkning, system såsom SundaHus, Byggvarubedömningen och Basta. Men man kommer även med mer initierade tips, exempelvis att undvika pvc-golv om man har småbarn hemma och vilka skadliga ämnen som kan finnas i äldre hus men som numera är förbjudna.

Källa: Kemikalieinspektionens podcast