Kraftigt ökad elexport till grannländer

Kraftigt ökad elexport till grannländer

Foto: EON

Grannländernas bekymmer lättades tack vare hög elproduktion i Sverige.

Sverige ökade sin elexport under 2019 med hela 50 procent tack vare en hög elproduktion och stort behov i grannländerna.

Branschorganisationen Energiföretagen slår fast att nettoexporten utgjorde 15 procent av elproduktionen 2019.

Finland och Norge har tacksamt tagit emot exporten eftersom en kärnkraftsreaktor försenats i Finland och vattenmagasinen haft dåligt med vatten i Norge.

Statistiken från Energiföretagen visar även att vindkraften hade ett uppsving under fjolåret. Den ökade med en femtedel. Dock var det fortfarande vatten- och kärnkraft som stod för större delen av elproduktionen.