Kökets vitvaror orsakar flest vattenskador

En frys där avfrostningen slutat att fungera.

En frys där avfrostningen slutat att fungera. Foto: Medlem Ludwigernstsson

Vitvarorna håller alldeles för kort tid och utgör en klar riskfaktor för vattenskador i hemmet.

Tillverkarna av vitvaror behöver bli bättre på hållbarhet, detta slår Vattenskadecentrum fast när de släpper årets rapport över vattenskador i hemmet. Köket har seglat upp högt på listan över drabbade rum, och en stor orsak till detta är vitvarorna helt enkelt håller för kort tid, detta i kombination med att köket inte byggs för att kunna stå emot vattenläckage på samma sätt som exempelvis badrum gör.

- Det finns flera orsaker till att kökets utrustning orsakar så många vattenskador. En är att det ofta saknas golvbrunn i köket, vilket är standard i till exempel en tvättstuga. En annan är att det inte finns krav på tätskikt i kök, vilket det finns i våtrum. Ofta installeras dessutom kökets vitvaror till tapp- och spillvattenledningar av personer utan VVS-kunskap, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

I Vattenskaderapporten kan man läsa att mer än hälften av vattenskadorna som sker i kök beror på vitvaror, såsom kyl, frys och diskmaskin - detta trots att dessa varit utrustade med plastskydd undertill.

70 procent av dessa vitvaror är att betrakta som nya, vilket innebär att de är yngre än tio år. Bland kyl och frys var 42 procent till och med yngre än fem år, och samma siffra för diskmaskiner var 38 procent. Det är oväntat höga siffror.

- Här behöver tillverkarna ta sitt hållbarhetsansvar – det är dyrt för både miljö och fastighetsägare med vitvaror som går sönder och orsakar skador inom bara några år, menar Thomas Helmerson.

Positivt är att ledningssystemen blivit bättre och numera hittas längre ner på listan över vanliga orsaker till vattenskador. 

Vattenskaderapporten baseras på 32 110 skador inrapporterade till försäkringsbolagen.