Vattenskador i kök springer ifrån badrummet

Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna i procentandel för respektive skadeorsak.

Åldersfördelning av de vanligaste skadeorsakerna i procentandel för respektive skadeorsak. Grafik: Säkert Vatten.

Skador till följd av läckage i köket fortsätter vara den dominerande vattenskadeorsaken i svenska hushåll.

Totalt inträffade det 5 771 vattenskador förra året, detta visar 2016 års Vattenskadeundersökning från Säkert Vatten, försäkringsbolagen, GVK och BKR. Flest skador sker i köket på grund av läckande kopplingar eller diskmaskin, den här typen av skador utgör 34 procent mot badrummets 27 procent. I badrummet är det istället läckande rör och läckage vid tätskiktets anslutning mot golvbrunn som det uppstår problem med.

Badrummet dominerade statistiken fram tills 2010. Därefter har det varit mer jämnt, fram tills 2014 då köket började springa ifrån.

– Undersökningen visar samma trender som tidigare: köksskadorna fortsätter att öka. Det var lite fler ledningsskador än 2015, men det beror på att det var många frysskador, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten.

Rapporten innehåller även intressant information om skadeorsak.

  • 26 % av ledningsskadorna beror på korrosion. 80 % av dessa är 30 år eller äldre.
  • 33 % av ledningsskadorna beror på ålder/slitage. 65 % av dessa är 30 år eller äldre.
  • 75 % av skador från diskmaskiner orsakas av maskiner som är 15 år eller yngre och 59 % av skadorna från maskiner som är 10 år eller yngre.

- Genom ett bättre underhåll bör man kunna minska dessa skador väsentligt, skriver man i rapporten.

När det kommer till skador i tätskikt - den tredje vanligaste orsaken till skador i badrum - sker 80 procent genom golv och endast 20 procent genom vägg. Skadorna fördelar sig ungefär hälften/hälften när det kommer till keramiskt material eller trådsvetsad plastmatta på golv. Totalt handlar det om att trådsvetsad plastmatta utgör 54 procent av läckagen genom tätskikt golv, och keramiskt material cirka 43 procent. Vid väggskador är det tvärtom. Här utgörs nästan hälften av skadefallen av keramiskt material, medan trådsvetsad plastmatta står för cirka 30 procent.

- Denna undersökning visar att andelen vattenskador orsakade av läckage genom tätskikt i våtrum uppgår till 16 procent av det totala antalet skador. Andelen är mycket lägre än vad tidigare undersökningar har visat.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här (PDF).