Vattenskador i kök ökar

Vattenskador i kök ökar

Medan antalet vattenskador i badrum minskar, ökar de i köken. Vanligast är skador i 70-talshus.

Vattenskadecentrum har undersökt utbredningen av vattenskador under 2013, och resultatet visar att det uppstod totalt 2 199 vattenskador i hus. Som väntat är det kök och bad- och duschutrymmen som är mest utsatta. Bad- och duschutrymmena står för 32 procent av skadorna medan köket står för 30 procent av skadorna. Men medan vattenskador i badrum minskade i fjol, så ökade samtidigt antalet vattenskador i kök.

- Vi ser en ökning av vattenskador i kök sedan 2009, troligen på grund av fler vattenanslutna vitvaror i våra kök, säger Rolf Kling som är teknisk chef på VVS Företagen.

Vanligaste skadeorsaken i köket är rören, de utgör 33 procent av skadorna. Rören är även vanligaste orsaken till skador när du tittar i andra rum, så som tvättstuga, toalett och förråd. På andraplats i köket kommer diskmaskinen och därefter kopplingar och fog.

I bad- och duschutrymmena är det istället anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen som är största boven, här kommer rören först på andra placering. Detta sett till statistik fördelad över 5 år. Tittar vi däremot bara på år 2013 så är rören återigen i topplacering. Läckage i tätskikt mot golv utgör endast 10-12 procent under åren 2008-2013.

Statistiken visar även att största delen av vattenskadorna återfinns i hus byggda under 70-talet, totalt utgör dessa hus 23 procent av det totala antalet skador. Därefter kommer hus byggda före 1930 med sina 17 procent, och på plats 3 hittar du hus byggda under 60-talet som utgör 15 procent i statistiken.