För- och nackdelar med avfallskvarn i köket

För- och nackdelar med avfallskvarn i köket

Avfallskvarnen är en omdiskuterad produkt. Det är fortfarande inte tillåtet i flertalet kommuner, men många ser den som ett smidigt och miljövänligt alternativ.

Avfallskvarnar är ett vanligt inslag i amerikanska kök, men i Sverige är det fortfarande ganska ovanligt. En avfallskvarn monteras direkt under diskbänken. I kvarnen mals matavfallet ner. Avfallet blir ett tunt matslam som sedan transporteras bort med avloppsnätet.

– Vi brukar säga att du kan mala ner allt man kan stoppa i munnen, förutom läkemedel, säger Michael Tjälldén som jobbar på företaget Miljökvarnar Nordic.

Men man bör inte mala stora ben av kött, fisk och fågel, hela råa laxskinn, fiberrika ärt-, bön- och majskolvar, ostron- och hummerskal, stora mängder fett, senor eller deg, eftersom det är svårt att mala ner.

Det som krävs för en enkel installation av kvarnen är att diskbänken har ett 89-90 millimeters hål, vilket i princip alla diskbänkar från slutet av 1990-talet och framåt har. Har man en äldre diskbänk så finns det verktyg som gör att det i regel går att lösa ändå.

Det ursprungliga husetInstallerad Sinkmaster avfallskvarn.

En installation kostar runt 2 000 kronor. Michael Tjälldén rekommenderar att man låter en behörig installatör installera kvarnen, eftersom man då får en installationsgaranti, men menar också att om man är lite händig så kan man sätta in den själv. En del kvarnar säljs med ett installationskit, om inte kostar ett sådant ungefär 300–400 kronor om du köper det separat.

Det finns framförallt två sorters kvarnar:

1. Avfallskvarnar som är kontinuerligt matade där du har kvarnen igång och successivt matar ner avfallet

2. Avfallskvarnar som är satsmatade där du först fyller kvarnen, sedan sätter på ett skyddslock och kör igång den.

Fördelen med den satsmatade avfallskvarnen är att den är säkrare.

I de flesta kommuner är inte avfallskvarnar tillåtna, dock ökar antalet kommuner som tillåter avfallskvarnen snabbt. Enligt Michael Tjälldén är det idag tillåtet i 70 stycken av våra 290 kommuner.

Det ursprungliga husetEn installerad avfallskvarn, Waste King.

I Stockholm är det sedan slutet av 2008 tillåtet för enskilda hushåll att installera avfallskvarn. Enskilda hushåll behöver inte göra någon anmälan eller registrering av innehav och man behöver inte heller något tillstånd från Stockholm Vatten för att installera en avfallskvarn.

I Malmö godkänner man däremot inte avfallskvarnar. Anledningen att det inte är tillåtet i Malmö beror på det platta landskapet som gör att avloppssystemet har väldigt liten lutning. Det finns dock möjlighet att ha avfallskvarn om den är kopplad till ett separat system med en tank som matavfallet samlas i. Sådana system finns bland annat i Västra hamnen i Malmö. Det systemet är dock inget som enskilda husägare kan investera i eftersom kostnaden skulle bli alldeles för hög.

I Göteborg tillåter man inte heller installation av avfallskvarnar.

– De huvudsakliga anledningarna är att det ökar risken för stopp i avloppsledningarna, menar Birgitta Strömstad på Kretsloppskontoret.

I Göteborg är utredningen om konsekvenserna av att tillåta avfallskvarnar inte klar ännu men de räknar med att den ska bli klar under våren 2011.

– Därefter kommer kretsloppsnämnden ta ställning till om man vill rucka på den hittills restriktiva hållningen eller inte. Det finns fördelar och det finns nackdelar med kvarnar och dessa ska vägas mot varandra för att komma fram till vad som är bäst för avloppssystemet, avfallshanteringen och för göteborgarna, menar Birgitta Strömstad.

Man ska alltid kontrollera vad som gäller i ens egen kommun innan man köper en avfallskvarn.

Priset på en kvalitetskvarn är från ungefär 4 000–9 000 kronor. Enligt Michael Tjälldén så har de en livslängd på ungefär 10–12 år.

Anette Martinsson jobbar som dagmamma i Enskede och har haft en avfallskvarn i snart två månader. Hon är väldigt nöjd med kvarnen.

– Det är framförallt skönt att slippa springa med blöta påsar fram och tillbaka. Jag hade läst på en del om avfallskvarnar innan och tyckte att det verkade smidigt att bara skrapa ner matavfallet i hon och ner i kvarnen.

Som dagmamma så lagar hon mycket mat och därför blir det mycket matavfall.

– Jag är jättenöjd. Det är det bästa jag har köpt till köket. Vi monterade kvarnen själva och det var jätteenkelt.

Några nackdelar har hon inte märkt än så länge.

– Nej, det har jag faktiskt inte. Visst låter det lite, men det är inget jag kan säga att jag störs av, säger Anette Martinsson.

 

Fördelar med avfallskvarn:

– Minskar hushållssoporna.

– Smidigt och enkelt.

– Minskar antalet transporter.

– Miljövänligt då matavfallet tas tillvara och blir biogas.

 

Nackdelar med avfallskvarn:

– Inte godkänt i de flesta kommuner än – var noggrann med att kontrollera vad som gäller i din kommun. Bor du i lägenhet så måste du även kontrollera med fastighetsägaren vad som gäller.

– I områden med flacka ledningsrör kan flödet bli sämre.

– Kan inte mala allt matavfall.

 

Vissa menar att problem med råttor i avloppsnätet kan öka, detta har dock inte kunnat bevisas enligt en rapport som Stockholm Vatten gjort.