Många fall av legionella i sommar

Legionella har bland annat funnits i jord köpt i påse.

Legionella har bland annat funnits i jord köpt i påse. Foto: Weibull.

Bakterien har vuxit till sig i både jord och vatten.

Branschorganisationen Säkert Vatten uppmärksammar idag allmänheten på att sommaren haft ovanligt många legionellafall. Dels handlar det om jordprodukter som burit på smittan, dels om bakterier som vuxit till sig i vatten.

- Om ditt varmvatten är för kallt och ditt kallvatten är för varmt, slå larm! Vattnets temperatur är avgörande för skydd mot legionella, skriver Säkert Vatten som nu vill arbeta för en nollvision (noll sjuka och noll döda).

Främst handlar dock det stora antalet om människor som köpt trädgårdsjord eller jord i påse. Troligen är det värmen som bidragit till att bakterierna kunnat växa till sig.

- Legionellainfektion orsakas vanligtvis av att man andas in vattendroppar från olika typer av konstruerade vattensystem där legionellabakterier har tillväxt. Den nu påträffade varianten finns naturligt i jord. I vissa länder är det relativt vanligt att människor smittas vid trädgårdsarbete och jordhantering, men det har bara konstaterats någon enstaka gång i Sverige. Möjligtvis kan det varma vädret ha gynnat tillväxten av bakterien, skriver Folkhälsomyndigheten.

Legionella kan orsaka lunginflammation. Framför allt är det människor med nedsatt immunförsvar, nedsatt lungfunktion samt rökare som drabbas.