Kök

Kan bli vattenbrist i sommar

Många kommuner ser över sin vattenförsörjning.

Många kommuner ser över sin vattenförsörjning. Foto: Bildbank.

Förra årets vattenkris kan upprepa sig om det inte blir mer ihållande nederbörd resten av vintern.

Just nu är grundvattnet på rekordlåga nivåer i en stor del av i Sverige. Det innebär att det finns risk för dricksvattenbrist i vår och sommar. 

Förra året hade vi en liknande situation. Öland, Gotland och sydöstra Sverige var de områden som drabbades värst då, men i år är det bara nordligaste Norrland som inte lider av låga nivåer.

- Hittills ser det ut som vi får en lika dålig eller ännu sämre sommar som förra året, säger Nils Ohlanders, statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning SGU, till Sveriges Radio.

Orsaken är otillräcklig nederbörd.

Flera kommuner ser över olika lösningar för hur man på sikt kan undvika att det här problemet återupprepar sig.