VVS

Fler vattenskador i kök än i badrum

Hampus Asp, Säker Vatten.

Hampus Asp, Säker Vatten.

Köket fortsätter vara det rum som utsätts för flest vattenskador varje år.

2014 var det för första gången fler vattenskador i kök än i badrum, och den trenden har visat sig hålla i sig även under fjolåret. Organisationen Säker Vatten arbetar just nu med att sätta samman statistiken för 2015, och även om rapporten inte är helt klar ännu kan de redan nu se att vattenskador i kök ökat med 10 procent de senaste 12 åren, och att de nu utgör 33 procent av vattenskadorna i hemmet.

– Det största problemet i köken är att det i dag är fler kopplingar än det varit tidigare. Normalt finns det inget vattentätt skikt eller golvbrunn som det finns i badrum, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten.

De många kopplingarna beror på att vi har fler vattenanslutna prylar i köket nu än tidigare. Värt att notera är dock att skador relaterade till VVS-installationerna har minskat något sedan 2010.

Mer detaljerade siffror kommer först när rapporten publiceras. Men den negativa trenden för vattenskador i kök har lett till att branschen redan nu drar igång projektet "Säkra köket mot vattenskador" med målsättningen att ta fram goda exempel på tekniska utföranden som kan vända statistiken.