Fler vattenskador i kök än badrum

Grafik från Vattenskadecentrum.

Grafik från Vattenskadecentrum.

Tidigare har badrum toppat listan över vattenskador, men nu har köket gått om i statistiken.

Vattenskador i kök ökar medan skador i badrum minskar, detta både enligt ett nytt examensarbete hos Kungliga tekniska högskolan och enligt senaste rapporten från Vattenskadecentrum. Köket har nu till och med gått om bad- och duschutrymmen i statistiken med 32 procent av skadorna jämfört med 27 procent i badrum.

- Vi kan se en relativt stor ökning av vattenskador i kök sedan 2009, troligen på grund av fler vattenanslutna utrustningar i köket. Andelen skador i bad och dusch har däremot minskat, säger Rolf Kling, som är teknisk chef hos VVS Företagen och som arbetar med Vattenskadecentrum.

I köket är det framför allt rör som utgör en stor del av skadeorsakerna, på andraplats hittar vi diskmaskinen och därefter koppling och fog. I badrummet är det istället läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn som är största boven, därefter rör samt läckage genom tätskikt i golv. När det kommer till övriga rum och utrymmen som nämns står rör högst upp på listan över skadeorsaker i samtliga fall.