Kane

Illustrationer som visar tätning och isolering vid dörrtrösklar, med tätning bakom och under inbyggd tröskel.
Skärmdump av textavsnitt om dörröppning med rubriker om toleranser och rekommendationer i en bygginstruktion.
1
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.