Byggahus.se

Vad innebär tillträdesdag vid köp av tomt?

Besvarad 18 nov 2019 av Claes Blåe

 1. Vi har köpt en tomt för att bygga nytt hus. Säljare och mäklare har hela tiden sagt att VA och asfalterad väg genom nya området (som säljaren ska stå för) är på gång och skulle vara klart vid årsskiftet förra året. Sen blev det enligt dem lite försenat, men jag fick svar att det skulle vara klart senast mars 2019.

  I samma veva sålde vi vårt nuvarande hus för att sälja innan vi köpte nytt. Då hade vi räknat med att kunna söka bygglov osv i våras.

  I vårt kontrakt står det tillträdesdag 1:e april.
  Men det är så olyckligt att VA inte ens börjat grävas för ännu. Det är på gång nu i höst (om Trafikverket godkänner den planen från kommunen!!)

  Allt detta gör att våra kostnader blir betydligt mer än vad vi kalkylerat med frön början, pga att vi har litat på säljare och mäklare som egentligen inte haft någon koll.

  Vad innebär ”tillträdesdag” rent avtalsmässigt? Jag anser ju inte att vi har tillträde till tomten när vi inte ens kan påbörja någonting eftersom det inte finns en väg så man kan komma åt tomten ännu.
   
 2. Svar

 3. Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter; 1 kap 1§ Jordabalken (JB). Ni har tydligen köpt en fastighet med viss fastighetsbeteckning.

  Tillträdesdagen är helt enkelt den avtalade tidpunkt då säljaren formellt och faktiskt skall lämna över fastigheten i avtalsenligt skick till köparen, och ni kan söka samt få lagfart för fastigheten. Ni har tydligen juridiskt sett redan tillrätt fastigheten; med anslutande väg eller inte. I det fall fastigheten inte stämmer överens med avtalet (köpekontraktet), finns det rättsliga lösningar i JB 4 kap. Ni kan begära avdrag på köpeskillingen, eller om felet är väsentligt, häva köpet; JB 4:19, som hänvisar till JB 4:12. Vid hävning skall prestationerna återgå; det vill säga säljaren får tillbaka fastigheten och ni köpeskillingen. Ni kan också begäraskadestånd avseende de relevanta kostnader ni drabbats av.

  Generellt gäller sedan äldre tid att avtal skall hållas (Pacta sunt servanda). Eftersom jag inte vet närmare om vad som specifikt avtlats rörande väg och vatten med mera, och i vilken form, har jag svårt att bedöma om JB eller andra lagar kan bli aktuella. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga avtal, men måste då bevisas, till exempel genom vittnen och/eller minnesanteckningar.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Vattenskada i nybyggd lägenhet

  I samband med återställandet efter vattenskada så har hantverkarna skadat mycket av inredningen och bl.a köksskåp och spräckt granitskiva. Vattenskadan uppstod under byggnationen men visade sig...
 2. Dolt fel vid ej fackmannamässigt utfört arbete

  Hej Claes Hur bör man tolka dolt fel i det fall arbete i våtutrymme ej är fackmannamässigt utfört? Golvbrunn felaktigt monterad vid läggning av klinker och inget tätskikt under klinker. Vid...
 3. Saknar kvalitetsdokument på badrummet

  Hej Ska köpa en bostadsrätt, vid visningen berätta mäklaren att badrummet är renoverat för 2 år sen. Med detta i åtanke går jag med på att köpa lägenheten för 1.175.000:- När vi ska skriva under...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer