Byggahus.se

Utfästelse om renovering - asbest, dolt fel?

Besvarad 6 maj 2021 av Claes Blåe

 1. Hej!

  Vi köpte hus från tidigt 70-tal där det stod i prospekt, frågelista, besiktningprotokoll och sades av mäklare under visning att badrummet var renoverat 1997. När vi nu renoverar badrummet så upptäcktes asbest i en gammal plastmatta som låg under plastmattan från 1997. Vi tycker att detta är att betrakta som ett dolt fel eftersom badrummet inte kan ha varit renoverat (enligt vår mening) år 1997 utan endast underhåll har gjorts i och med ny matta. Vi har med tanke på utfästelsen då inte haft fog att misstänka asbest i badrummet. Vi har heller inte kunnat upptäcka asbesten enligt undersökningsplikten då det krävs rivning av badrum (eller del av badrum) samt analys av material. Tänker vi rätt? Frågan gäller väl egentligen vad som kan räknas som renovering av badrum.. Asbestsaneringen kostade oss ca 16 000 kr, som vi i så fall tänkte ha som summa för ett eventuellt skadestånd.

  Tror du att vi har någon chans för detta vid en tvist?

  Mvh
  Sofia
   
 2. Svar

 3. Ni har köpt en fastighet från tidigt 1970-tal, och Jordabalkens 4:e kapitel är tillämpligt. Det är inte ovanligt med asbest i badrum uppförda före år 1982. Nu hade det ju på flera sätt framkommit att badrummet var "renoverat" år 1997. Säljaren ansvarar för sin information som framförts vid köpet.

  Frågan är om informationen är tillräckligt preciserad för att grunda en utfästelse/garanti, som du själv är inne på. Det rör sig inte om ett allmänt lovprisande och inte heller om några preciserade åtgärder. Om till exempel objektsbeskrivningen rymt informationen att badrummet renoverades år 1997 av fackmän, hade du haft en betydligt säkrare grund att stå på, eftersom det inte är fackmässigt att lämna en gammal asbestmatta vid renovering. Jag bedömer att lämnad information även om den går att bevisa, inte är tillräckligt preciserad för att fälla säljaren.

  Jag behöver inte gå in på bedömningen om dolt fel, eftersom badrummet verkar vara mera än 20 år gammalt, och det är då i stort sett värdemässigt avskrivet, vilket innebär utebliven ersättning. Rättsskyddet hos ditt försäkringsbolag kan normalt inte beviljas för kravbelopp understigande ett halvt prisbasbelopp, det vill säga hälften av 47 600 kr. Dåliga nyheter rätt igenom alltså; men så är det ibland.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. tveksamt
  tveksamt ·
  Över huvud taget, vad innebär att ”badrummet är renoverat”?
  Allt utrivet och gjort om från början?
  Bytt blandare i duschen?
  Målat om taket?

  Svårt att basera så mycket på enbart den formuleringen kanske.
   
 6. Jonatan79
  Jonatan79 ·
  Det finns heller inte krav på att anlita en firma att riva matta med ev asbest i. Ni har inget case mot säljarna tyvärr.
   
 7. M
  MagHam ·
  Som signaturen: tveksamt skriver.
  Det här ordet "renovera" betyder så olika saker för olika personer.
  En del byter stammar.
  Andra kletar på lite färg.
   
 8. P
  Peonies ·
  Köper man ett hus som är byggt på 70-talet får man nog räkna med att det kan finnas material kvar som var vanligt förekommande då, likväl som nu kända riskkonstruktioner osv.
   
 9. H
  hempularen ·
  Jag tvivlar på att det skulle bedömas som icke fackmannamässigt att lämna asbestlim vid en renovering. Vid renovering river man bort sådant som måste bort för att komma åt att installera nytt. Men man river inte bort ytskikt bara för att de är gamla.
  Det är möjligen inte fackmannamässigt att ha en gammal matta som underlag för en ny. Vet ej.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Köpt en villa med låst kassaskåp

  I 2013 har vi köpt en villa. I källaren fanns en kassaskåp. Det är löst och av de som vi köpte huset från fick vi veta att skåpet överlämnades till de när de köpte huset på grund av att de inte...
 2. Dolt fel i avlopp?

  Hej. Har köpt ett hus byggt 1946. Dödsbo. Huset var besiktigat av Anticimex innan försäljning. Deras besiktningsman ringde även till mig och framförde att huset var ovanligt bra för att vara så...
 3. Firma är borta när vi behöver åberopa garanti på utfört arbete

  Hej, För ett år sedan anlitade vi en firma för markläggningsarbete i vår trädgård. De påtalade att de lämnar 3 års garanti på utfört arbete och åtgärdar eventuella sättningar eller dylikt som kan...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.