Byggahus.se

Tvist mellan en byggare och mig som kund som han hävdar att jag kommer förlora i rätten.

Besvarad 27 nov 2019 av Claes Blåe
Hej!

Undrar om det är stor risk att man som privatperson inte har en chans mot en byggfirma i rätten och det kan påverka negativt för mig?

Han är enmansföretag och skulle bygga min altan bara i det här fallet, men har ställt till det rejält i alla fall. med anledning av att han inte byggt som jag bett om utan bytt igen en gång som påverkade att vi inte kunnat gå där och är för högt och dessutom mot min fasad som aldrig jag sagt eller skrivit i mail.

Felet är att han inte gjort en ritning och inte specificerat något i kostnader heller och ville inte utföra markarbete innan utan börja bygga direkt på marken med stenar utan att ta bort gräs och inte markduk. Så jag sa stopp och vill inte det här alls och tänker att vi kan ta det till våren och söker firmor då inte nu i höst. Nyligen änka och mår inte bra heller efter allt som hänt. Men han var påstridig och ändrade sig och fick till att några grannar kom hem till mig och började gräva med stora maskiner och för djupt och ingen kostnad fick jag reda på heller för jag ville avbryta och kände att det här blev fel. Vi har inte skrivit något och bara sett en offert så börjar de gräva i min trädgård. Fyller det med mackam, men inte packar det. jag fick säga till dem att inte gräva så djupt för risk att min friggebod kan rasa de var 70 cm djupt minst. Såg att en mans knän var långt under och såg hans höfter bara och fick panik, sa till dem att det var inte en pool jag skulle bygga. Det är lugnt vi har kontakt med vår granne som vi hjälper och han ska bygga altandäck här, så det behövs grävas ut så det blir lågt som du vill ha det. Två dagar senare kommer snickaren och har synpunkter varför de grävt så djupt och mycket. Altandäck på 85 kvadratmeter och en trappa upp till befintlig gammal altan. Med ett räcke i trappan och staket längs mot grannen till. Det han bygger den dagen är helt uppåt väggarna, det är mot mina fasader och sa tydligt att det skulle vara fristående inte mot någon byggnad, mer än sammanbyggt vid trappan, samt att det var en gång vid garaget som vi måste ha lågt och han kan strunta i helt om det inte går att få lågt så lägger jag sten där i stället. Men han bygger ramen mot min fasad och 30 cm upp, så det blir värsta hinderbana och vi kommer ingen inte till och får svårt att hämta våra cyklar och annat vi inte hunnit flytta. Så använder han för klent virke och grannar kommer ut och varnar mig att stoppa det hela det är fuskbyggare. Men han hinner gå hem för dagen det var fredag, så jag får maila honom och ber om förklaring och han hör inte av sig. Så för att stoppa honom att inte komma måndag morgon, mailar jag igen om att han inte får komma på måndag, grannar har sett felbyggnation och vill ta in en annan för bedömning. Så blir han sur och säger en massa saker att du skulle ju inte gå på den byggnaden, sa jag till dig flera gånger och lite annat surt att han skulle fixa det senare och hade bara dessa tillfälligt. Han ljuger för han höll på att fästa trall på ett ställe, så det är helt lögn.
Jag säger till honom att ingen har hoppat på ditt bygge, vi kan se med ögat att det är fel och småbrädor du använder och 2 grannar som är snickare har varnat mig att inte du får fortsätta i nuläget.
Jag tar in en besiktningsman, som dömer ut det hela. Delger snickaren underlaget men då hävdare han att avbröt avtalet och vill ha betalt för allt arbete och hela fakturan av trä, fast jag inte fått mer än gamla dåliga trädelar som vi inte får loss och han skruvat så hårt att vi inte kan få loss heller, så jag begär att få specifikation och vill reklamera tjänsten han utfört för jag ville se vad besiktningsmannen hade att säga, så därför avbröt jag ditt forserande sätt att bygga och anser inte att det är fackmannamässigt utfört så jag bestrider fakturorna. Men kan tänka mig att han får slutföra det om han följer de som står i underlaget och har dialog med mig dagligen och vi har en ritning på hur de ska se ut innan mm, Det vill han inte och säger att jag avbröt avtalet glöm inte det, så vi ses i rätten du kommer förlora, så vill du slippa den kostanden av advokat och mina kostander för advokat och betala mina fakturor så gör du lättast i att betala dessa nu så spar vi både tid och pengar båda två. Vägrar fortfarande ge mig specifikation. Så jag har ringt en rättsadvokat och ringt mitt försäkringsbolag och fick detta mail fredags vid 16 tiden.
Har jag rätt att få allt som står i den specificerade fakturan om det skulle dyka upp en sådan till slut? Jag kommer givetvis att betala den, bara jag får det som står där och det finns kvitt på att han köpt det nyligen, för jag såg rostiga och gamla saker när vi skruvade ner ramen som va ivägen för oss som är på min fasad.
Samt hur kan jag få ersättning för det han förstört på min fasad hela väggpanelen är skruvad på målade brädor. Ska jag ta in ett kostnadsförlag av en hantverkare? Kan man kvitta det mot något han yrkar på, som exempelvis han vill ha betalat för 2 veckor, samt dessutom för resekostnader som han inte har haft men lagt till det i alla fall? Han va här en dag och byggde, men tagit upp 5 dagar.
Sedan några övriga kostnader, som jag inte vet vad det är.
Han har inte med markarbetet, som grannarna kom och grävde med grävmaskiner för, som han sa att tog du ingen offert av dem och fick kostnadsförslag, så får du skylla dig själv och jag vet inte vad det kostar, med all den makadam som de lagt här och skrattade bara. Det är ju han som tar in en annan firma för han inte ville gräva, Jag hade ju inte en chans att fråga om offert. Ska inte han ta den kostanden, är orolig för hur hög den kan bli, men de har inte hört av sig, utan varit här och fotat i trädgården när jag inte var hemma, men min son var det och frågade var de gjorde? De fotade bara för snickaren och sa att han byggt fel och såg varför jag stoppade det hela. Så jobbigt att ha en så galen snickare som jag hittat. Vill inte bråka med dem som grävde i min trädgård men de tog för djupt och jag vill inte betala för all den makadam, och kringkostnad som kan bli. Jag måste ju godkänna och få info på vad det kostar om han tar in en extern firma har jag hört, men vad kan jag råka ut för tro att betala i det?
Jag har tagit offert av 3 andra firmor för att få offert på vad det kommer att kosta och få det klart och fått tag på via Villaägarna och såg hur en normal snickare ska delge en offert och utförligt specificerad offert på allt material innan till och med, mil ifrån den jag har anlitat. Men det är oklart på när de kan börja och om de kan använda något av de som jag ska betala för i material som står på min uppfart vad gäller trallvirke på ovansidan i alla fall. Så jobbigt att det rasar också från de grävde ut och inte fyllt igen efter sig, och orolig för att det inte kan vänta. Ser att det rasar jord varje dag och orolig för att friggeboden blir sneda, det är hela långsidan av friggeboden. Vad gör man och får göra i sådant här läge? Får jag ta in en annan byggsnickare och göra en altandäck men att fästa och bygga stöd mot allt innan och en trappa upp så jag kan hämta mina utemöbler som är fast uppe på den gamla höga altanen. Jag har ramlat och skadat mig för allt bråte när jag skulle spänna fast alla möbler i stormen som va för några veckor sedan och fick rejäla blåmärken i armar och ben, tur inga benbrott. Är sjävklart orolig för att förlora och undrar hyr vanligt det är att man förlorar som privatperson och vad räknas som yrkesmässigt fel samt att han förhalar så tiden gått ut, och skickar mig faktura på 10 dagar att betala förra fredagen, som löpt ut nu idag söndag. Men jag har svarat honom att det är 30 dagar och står inget annat i avtalet heller så du kan inte skicka faktura på 10 dagar och skickar den på mail 2 dagar senare dessutom och så skriver du 10 dagar. Jag har fortfarandet inte fått en specifiaktiobn, står bara material 27950 kr. Arbete 26500 kr. Så bensinkostnader och övrig arbete som jag inte vet vad det är. Totalt 49850 kr. Men i offerten stod det 46500 kr.
Det andra jag undrar över är vad kan man göra mer och kan jag vänta mig att förlora i kostnader?
Han är så aggressiv och blir sur få fort jag frågar honom och säger ska du inte låta mig ta han om byggandet som byggt i över 20 år, så jag kommer inte någonstans när han var här och gick när han var så sur.
Jag vill inte ha han här alls och vet inte hur han fick mig att skriva på hans kontrakt 6/9 när de redan hade varit här och gr'ävt och han skriver i utan markarbete och på makadam som jag inte ser och frågar om jag kan få läsa det i lugn och ro, vad finns det att läsa, skriv på nu så jag kan börja bygga. Det är samma som offerten, så skriv på och viftar på sista sidan. Jag blir stressad och känner olust att skriva på men tyvärr gör det.
Tack på förhand.
Sonja O i Kungsbacka.
 

Svar

Detta är troligen den längsta och mest sammansatta fråga jag någonsin försökt svara på. Det är därför lämpligt att jag tar utrymmet i anspråk för att något redogöra för tvistemålets gång i tingsrätten. Kärande är den som lämnar in stämningsansökan, och svarande är den som skall bemöta stämningsansökan.

Ärendet grundas på ett avtal mellan dig som konsument och byggaren som näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig. Konsumentlagarna har som utgångspunkt att skydda den svagare parten i avtlalsförhållandet, det vill säga konsumenten. Byggaren eller konsumenten kan lämna in en stämningsansökan i tingsrätten; det kostar 2 800 kr att lämna in en stämning. För konsumentens del är det viktigt att genast ansöka om rättsskydd hos sitt försäkringsbolag, som betalar egen advokat och beviskostnader, minus 20% i självrisk. Den som slutligen förlorar tvisten skall betala egen advokat och beviskostnader samt motpartens advokatkostnader och beviskostnader, i nämnd ordning, så långt rättsskyddet räcker. Vid en förlikning betalar vanligen vardera parten bara sina egna kostnader i målet.

När målet väl kommit på domarens bord blir det din advokats uppgift att visa att tjänsten är felaktig, att undgå betalning och möjligen att få ett skadestånd. Då kommer ditt besiktningsprotokoll väl till pass och besiktningsmannen bör kallas som vittne i målet, till senare huvudförhandling, för visande av fel i tjänsten mm. Efterstämningsansökan - svaromål - yttrande över svaromål, kommer tingsrätten att sätta ut målet till en muntlig förberedande förhandling (MUF), då parter med ombud kallas till ett sammanträde. Tingsrätten (en domare och en tingsnotarie) har då huvudsak två uppgifter:

-Gå igenom målet och anteckna det parterna är oense om (protollet sänds till parterna)
-Försöka förlika parterna


Utan förlikning går målet vidare, med att parterna sänder in sina slutliga argument och bevisuppgifter. Tingsrätten sätter sedan ut målet till en huvudförhandling(HF) visst datum. Vid huvudförhandlingen lägger käranden fram sin sak och svarandena sin, genom en sakframställan. Därefter för käranden fram sin bevisning och svaranden sin. Förhandlingen är till ända efter parternas slutanföranden;pläderingar.

Slutligen informerar tingsrätten parterna om vilket datum en dom i målet är att vänta; vanligen efter några veckor. Det är viktigt att påpeka att det inte nödvändigtvis är den som har "rätt" som vinner målet, utan den som har den stabilaste bevisningen. Tingsrätten får bara grunda domen på det som kommer fram vid huvudförhandlingen. Då jag bara har en sida av saken kan jag inte bedöma utgången i målet, men utifrån dina uppgifter förefaller tjänsten vara felaktig på flera punkter, och kanske till och med utan värde för dig. Det är sällan givet på förhand vem som vinner, och det blir din advokats uppgift att närmare bedöma detta.

Med vänlig hälsning

Claes Blåe
 

Kommentarer

Troberg ·
Rätt svar när någon hävdar att han skulle vinna i rätten: "Det finns bara ett sätt att ta reda på det...".
 
P
Putte 9497 ·
Med alla fel snickaren gjort borde det vara en ganska enkel sak för konsumentens advokat att bevisa
 
Pytt ·
Sonja O,
Det är lätt att se, och fullt förståeligt, att du är upprörd, men det gör också texten väldigt lång och mycket svårläst. Om du kan försöka sammanfatta vad som har hänt i kronologisk ordning, utan att ta med hur det kändes, att du snubblat på bygget osv, så tror jag det blir mycket lättare att få tydligare svar på dina frågor. För jag får intrycket av att de är fler än bara hur mycket pengar du kan behöva betala i rättegångskostnader?
Lycka till!
 
T
Takläggare ·
Enda nackdelen med en tvist idag är väntetiden, jag har en kund som har svårt och betala, skicka ärendet till kronofogden, där svara han inte på krf utskick, utan 4 månader tills han blev delgiven, då skrev han bara "fakturan är betald i sin helhet" krf konstatera tvist och kan inte ta ärendet , då mot tingsrätt, samma där kund svarar inte på utskick, tar 3,5 månader för tingsrätt att få han delgiven, 7 månader senare efter det första förhandling, samma igen kund svarar inte, efter 3 månader får han föreläggande om han inte svarar, dom begär förlängning och får det.
jag får svar, måste bemöta, tar ännu flera månader, nu väntar vi på domstol , till våren har jag försökt få in fakturan i 2 års tid, men rättssystemet har så enorma köer just nu, och mitt fall räknas som låg prioritet.(min handläggare berätta varför till mig) men lova att försöka få till ett avslut. Så tillit till det Svenska rättssystemet , det har försvunnit för mig.
 
Sir Duke ·
Sonja O: Vilken tråkig situation, jag beklagar. Jag måste fråga om det finns avtal och ritningar? Dessa ska ni utgå från när ni bedömer resultatet. Annars blir det lätt att den ena parten är nöjd men inte den andra och ni saknar facit. Egentligen är det du som ska stå för konstruktionsritning, om det inte finns någon har byggaren större frihet, men utförandet ska givetvis ändå vara fackmässigt och uppfylla vanliga krav.
Som sagt red ut vad du har beställt, vad du har fått och vad skillnaden innebär.
 
Husbuset ·
Sonja O. Oj, det låter ju helt vansinnigt. Är det första gången du anlitar en hantverkare? Alla ritningar måste ju finnas innan ett bygge.
Sedan undrar jag, är besiktningsmannen certifierad? Har hen skrivit ett utlåtande? Ställer hen upp i rätten?
 
P
Porsvant ·
Innan du skickar in nästa inlägg råder jag dig att ta hjälp med språket. Skriv hela meningar med subjekt och predikat och punkt emellan satserna. Just nu är dina texter svårtolkade och man får gissa en hel del. Jag tror att jag har förstått det viktigaste och om du får bra hjälp att formulera texten till tingsrätten så borde det gå bra för dig.
 
Soldven ·
Det va kul start och svar av advokaten på mitt långa inlägg och trodde faktiskt aldrig den skulle bli publicerad.

Tack för alla svar och kloka råd.
Skrev inlägget på min mobil och ser att det blev konstigt, kunde knappt läsa själv men har ingen dator.

Ursäkta för det röriga och långa inlägget.

Det är första gången jag är ensam att anlita en hantverkare, som nybliven änka så har ingen lurat mig innan eller efter heller ännu.

Besiktningsmannen är statens och certifierad.

Däremot så pågår tvisten fortfarande och oklart hur de slutar men dyra advokatkostnader har jag redan,
Ångrar så att jag inte stod på mig att vänta till våren och bad om att få se och kontakta referenser på tidigare arbete.

Lätt att vara efterklok.

Snickarens företag jag har problem med heter Rosenskogen Fjärås.
 

De senast besvarade frågorna

Är det lagligt för ett företag att skicka sms om besök?

30 nov 2023
Hej! Har fått ett sms från ett litet enmansföretag som säger sig ska installera solceller i vårt område och aviserar att han ska komma förbi oss och några grannar och visa några grejer. Är det...

Taket är fuskbytt - dolt fel?

10 nov 2023
Hej! När jag köpte mitt hus 2018 så var en av fördelarna att taket var bytt 2017. Jag var mycket nöjd med detta, fram till en dag då jag behövde göra ett ingrepp i taket. Då upptäckte jag att...

Grannens björkträd fäller mängder av frön

28 okt 2023
Hej! Har en granne som har ett björkträd framför sitt hus i anslutning med mitt hus och den fäller massvis av björkfrön så att hela gatan är full av frön. Fröna blåser in hem till mig, hela...

Fråga experten

Claes Blåe

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.