Byggahus.se

Två stora granar som sitter i hop. Vid tomtgränsen

Besvarad 4 nov 2019 av Claes Blåe

 1. Hej
  Jag har problem med två stora granar ca, 30m höga. Som jag kapat grenar på samt rötter som växer 20,30 m in på min tomt. Går knappt att odla inget växer o skugga. Samt barr o mossa tjocka lager. Rötterna är som två st överarmar i hop. Kan heller inte klippa gräs där. Hon som bor där är 80 år.. Men är less på att inte kunna plantera eller inget vill heller växa där. Sen har nästa granne vid sin tomtgräns tio tolv aspar o hassel. Med rötter som växer in till mig. Och där vill inget heller växa. Fast dom själva rensat bort all sly vid sin sida där huset är. Fast inte deras tomt. Borde dom då inte förstå att jag inte vill heller ha massa träd. Där träden är hos dom vistas dom nästan aldrig. Hjälp jag håller på att växa igen!! Och min hobby är trädgård.
   
 2. Svar

 3. Saken gäller rättsförhållandet mellan grannar och Jordabalken (JB) 3 kap är tillämplig.

  1§ innebär kort att en fastighetsägare inte får använda sin fastighet så det orsakar annan besvär.
  2§ ger en besvärad granne rätt att själv ta bort "rot eller gren" som tränger in. Tydligen har du redan gjort detta.

  Jag läser din fråga som om samförståndslösningar tyvärr inte är möjliga, och besvären såsomskuggning, riklig mossväxt och död gräsmatta med mera, innebär betydande olägenheter för dig. I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter (privata eller allmänna) skall hållas i vårdat skick, och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen inte skall uppstå, vilket framgår i Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap 15§. Du kan anmäla förhållandena avseende båda grannarnas träd till kommunens byggnadsnämnd.

  Du bör i anmälan punkt för punkt beskriva de stora olägenheter du är drabbad av, och gärna bilägga fotodokumentation utvisande detta. Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för ett ingripande, och kan besluta att grannarna vid vite skall vidta åtgärder så att olägenheterna upphör. Ofta gör nämnden ett besök på plats för granskning och dokumentation.

  Nämnden avgör från fall till fall om de uppkomna olägenheterna är "betydande". Anmälan kan göras anonymt, men i detta fall står det väl klart vem den drabbade är. Måhända kan kommunens blotta inblandning få grannarna att ändra inställning.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Vad innebär tillträdesdag vid köp av tomt?

  Vi har köpt en tomt för att bygga nytt hus. Säljare och mäklare har hela tiden sagt att VA och asfalterad väg genom nya området (som säljaren ska stå för) är på gång och skulle vara klart vid...
 2. Brister i utfört arbete

  Hej Claes Sommaren 2017 anlitade jag en hantverkare på rekommendation av en styrelsemedlem på min båtklubb för att få hjälp att renovera min fritidsbåts standard samt, modernisera och uppgradera...
 3. Muta eller ej ...

  Kassören i styrelsen för vår Brf, informerade valberedningens sammankallande, att styrelsen beslutat betala 2000 kronor till var och en i valberedningen, eftersom de gjorde ett bra arbete. På...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer