Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Tidsfrist reklamera bakfall i badrum

Besvarad 17 jan 2022 av Claes Blåe

 1. Hej
  2015 köpte jag en fastighet byggd 2004.
  Det visade sig snart att golvet i badrummet/ dusch lutar åt fel håll. Matt av annat i livet har vi levt med det (mha gummiskrapor).
  Nu är jag då där att det är dags att ta tag i detta, hur förfar jag?
  Kan jag på något sätt få ”täckningsbidrag" av säljaren och eller annan?

  funderar Med vänlig hälsning, Dick
   
 2. Svar

 3. Du köpte en fastighet år 2015 och har efter tillträdet upptäckt att badrumsgolvet lutar från golvbrunnen (bakfall). Jordabalken (JB) är tillämplig.

  Jag läser din fråga som om bakfallet upptäcktes tämligen snart efter tillträdet 2015, men att du av olika orsaker inte agerat i saken vidare förrän nu.

  Bakfall är ett allvarligt fel i ett badrum, eftersom felet bland annat innebär onödig fuktbelastning över tid på badrummets golvyta, samt att det inte är önskvärt med ett badrumsgolv tidvis under vatten.

  Enligt JB 4:19 a§ skall felet reklameras (klagas på) till säljaren inom skälig tid efter det att köparen märkt, eller borde ha märkt felet. Det finna ingen angiven tidsfrist i JB för när reklamation senast kan ske, och praxis (domstolsavgöranden) blir därför styrande. Här märks Högsta Domstolens (HD:s) avgörande NJA 2008 s 1158 som ledning. I det rättsfallet har HD godtagit en tidsrymd om ca 4,5 månader som skälig för reklamation.

  Många inom området, och däribland jag själv, anser att man kan utgår från den tidsrymden. Din fråga nämner inte om du lät göra någon överlåtelsebesiktning före köpet.

  Hur som helst förefaller det ha förflutit omkring 5 år från upptäckt fel till agerande; läs reklamation. Det är alldeles för lång tid, och följden blir att du inte med framgång kan göra felet gällande mot säljaren.

  För sen reklamation är en typ av hinder som inte går att läka efteråt. Det är alltså för sent att agera mot säljaren år 2021, enligt min uppfattning. Det är ju alltid möjligt att kontakta säljaren för någon form av frivilligt ekonomiskt bidrag.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. ylven
  ylven ·
  Dessutom förefaller ett felaktigt fall i badrummet inte kunna bedömas som ett dolt fel på något sätt.
   
 6. BraveBull
  BraveBull ·
  Garantier för badrum ligger på 10 år. Så då kan man reklamera till byggaren. Men här måste det kanske gå genom förra ägaren? Om byggaren gått i konkurs eller om 10 år förflutit kan man vända sig till sitt försäkringsbolag om det uppstår skador med visst avdrag vid felaktigt utfört. Börja med att besikta
   
 7. tensiden
  tensiden ·
  Även för garantier skall man väl underrätta i rimlig tid. Flera år senare för en sak som går att upptäcka dag ett är inte rimligt.
   
 8. BraveBull
  BraveBull ·
  Varför är då garantitiden 10 år? Förra ägaren eller nya ägaren har väl gjort någon form av besiktning under dessa år? På badrum men även överlåtelsebesiktning vid köp o försäljning. Är badrummet helförsäkrat trots felbygge. Som sagt avdrag i ersättning vid skada.
  Har man trygghetsavtal så besiktar även Anticimex. Leta besiktningsprotokoll o se vad man godkänt som köpare.
   
 9. tensiden
  tensiden ·
  Ett bakfall kan du upptäcka före köp. Enkelt. Alternativt vid första användning. Det är varken dolt eller dyker upp vid senare tillfälle.
   
 10. L
  LoTiX ·
  Brukar bakfall testas vid besiktning? Aldrig sett det i ett besiktningsprotokoll.

  Är väl som vanligt att det är en sådan grej man förväntas testa själv på en visning där man har 15 minuter på sig, utöver att spola i toaletterna, inspektera efter fukt bakom spis kyl och frys under mattor under sängar och soffor, sätta på spisplattorna, sätta på alla kranar, sätta på tvättmaskin och tumlare m.m. samt skyffla bort eventuell snö för att inspektera tak och mark runt huset. :)
   
 11. L
  Lutte ·
  Dom besiktningar jag har varit med om (2st) både vid köp och inför försäljning så har besiktningsmannen kollat fallet med en boll.
  Även sett i några protokoll att fallet om felaktigt nämns. Är nog mer regel än undantag att det kollas idag.
   
 12. H
  hempularen ·
  Överlåtelsebrsiktning innehåller oftast bara en okulärbesiktning. Men det betyder inte att undersökningsplikten är uppfylld Bakfall hör solklart till det man skall upptäcka som köpare.
   
 13. S
  Staffan-N ·
  Jag drar alltid fram duschslangen och spolar ner hela badrumsgolvet för att kolla fallet när jag är på visning.

  (Obs skämt)
   
 14. K
  Klantskalle ·
  Bakfall i badrum testades av besiktningsmannen när vi sålde vå bostad genom att ha en kula som placerades en bit från avloppet. Enkelt. Men man kan förstås även spola lite vatten på golvet rund duschen för att se om golvlutningen är OK. Detta ingår alltid i köparens undersökningsplikt så bakfall kan inte vara dold fel.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Entreprenör som ej vill åtgärda fel

  Hej, vi har haft en entreprenör som har varit och utfört en renovering på vårt badrum. Efter att ljus sattes in i badrummet kunde vi se att plattsättningen var jättedåligt utfört (foglinjer som...
 2. Felaktig information i prospektet

  Hej Claees, Vi köpte ett hus med pustad fasad för drygt ett år sedan. I prospektet stod det att fasaden var revirterad för ca 20 år sedan och besiktningsmannen hade bara en anmärkning på lite...
 3. Badrum ventilation läcker in på vind

  Hej. Vi har köpt ett enplanshus där badrummet nyligen är renoverat och intyg för tätskikt finns. vi hade överlåtelsebesiktning. Ingen av oss kände "mugglukt" i badrummet under visning eller...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.