Byggahus.se

Skillnad i areal mellan säljarens uppgifter och lantmäteriet

Besvarad 13 okt 2020 av Claes Blåe

 1. Vi är intresserade att köpa ett hus där säljaren uppger att tomtarean är ca 1250 kvm. Jag begärde dock ett utdrag ur fastighetsregistret där det istället står 980 kvm. I registerkartan från lantmäteriet är den dock cirka 1215 kvm, med ett medelfel på gränsen på 300 mm, vilket inte är tillräckligt stort för att ge upphov till så stor skillnad.

  Fastigheten har tillkommit genom ett antal sammanslagningar där den ursprungliga arealen var cirka 16 000 kvm, uppdelat på ett antal skiften. Sedan dess har alla skiften förutom ett styckats av. För att komma fram till siffran 980 kvm har lantmäteriet räknat bort arealen för de avstyckade skiftena från den ursprungliga arealen. Dock framgår aldrig specifikt arealen för det kvarvarande skiftet i någon av de de gamla akterna.

  Hur ska vi tänka om vi är intresserade att köpa? Är det bara acceptera osäkerheten? Har säljare/mäklare något ansvar att visa detta för andra intressenter nu när vi uppmärksammat detta för dem?
   
 2. Svar

 3. En normalt aktsam köpare skall kunna utgå från säljarens uppgifter rörande areal och boareor, om ingenting uppenbart talar emot uppgifterna. Dessa bekymmer brukar ofta uppkomma efter köpet, och resultera i en ersättning motsvarande kvadratförlusten i kronor i förhållande till erlagd köpeskilling. Nu har du ju tydliga uppgifter som motsäger säljarens uppgifter redan före köpet, och kan alltså på goda grunder ifrågasätta säljarens information i den delen. Man kan tänka sig följande alternativ.

  1. Ni räknar ut kvadratmeterpriset på den begärda köpeskillingen avseende 1 250 kvm. 1 250 kvm minus 850 kvm = 400 kvm x det framräknade kvadratmeterpriset = det belopp som skall avräknas från den begärda köpeskillingen.
  2. Parterna begär en ny lantmäteriförrättning för en korrekt uppmätning av fastigheten. Det är dock en kostsam procedur.
  3. Parterna förhandlar i god tro utifrån det som är känt fram en skälig köpeskilling som skall gälla.

  Jag hoppas att detta har hjälpt dig något, hälsar

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. M
  Mce1978 ·
  Är det bara 1000 kvm som ska mätas så borde det ju inte vara så svårt att använda måttband eller avståndsmätare. Då borde man kunna se om siffran är rimlig eller inte.
   
 6. V
  VLJ ·
  Det var jag som ställde frågan, men det blev inget köp.
  Men om det kan vara intresse för någon annan:
  En mätning i fält kan inte alltid ge korrekt svar på hur stor fastigheten är, utan det kan man bara göra om det finns tydliga gränsmarkeringar. Väldigt ofta kan gränsmarkeringar ha försvunnit eller vara svåra att hitta. Ibland har man aldrig ens satt ut några gränsmarkeringar, som vid t.ex. avsöndringar eller sämjedelningar.
  I ett sådant fall är den enda vägen att lantmäteriet göra en fastighetsbestämning, vilket är både dyrt och tar lång tid.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Hela huset byggt av blåbetong med hög strålning

  Hej! Vi har köpt vårt första hus och fick i veckan reda på att hela huset, både ytter och innerväggar är byggda av blåbetong med för hög gammastrålning (runt 0,8 där 0,3 var gränsen) Vi har...
 2. Radon ett dolt fel?

  Hej, köpte en villa för några år sedan. I mäklarens beskrivning framgår att radon var mätt genom långtidsmätning. 180 Bq/m3. Utan någon större oro köpte vi huset. Förra året gjorde vi en ny...
 3. Skillnad i areal mellan säljarens uppgifter och lantmäteriet

  Vi är intresserade att köpa ett hus där säljaren uppger att tomtarean är ca 1250 kvm. Jag begärde dock ett utdrag ur fastighetsregistret där det istället står 980 kvm. I registerkartan från...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer