Byggahus.se

Skada på villa före tillträde

Besvarad 20 jan 2020 av Claes Blåe

 1. Hej, vi köpte en villa i feb förra året. Innan tillträdet förstördes entrétrappan genom att säljarens flyttfirma backade på den och 2 stenar sprack. Säljaren meddelade oss detta och att flyttfirman skulle täcka skadan.

  Vi övertog och flyttfirman anlitade ett stenläggningsföretag för att byta ut de 2 stenar som skadades. Detta gjordes men trots att de köpt samma stenslag/typ av sten så är utseendet inte detsamma som övriga trappan. De har olika färg och textur och det ser nu ut som ett lapptäcke.
  Vi har påtalat detta och stenfirman menar att man endast kan få samma utseende/ett enhetligt utseende som innan genom att byta alla stenar på trappan samtidigt. Detta vill inte flyttfirman eller dennes försäkringsbolag bekosta då de som de säger "åtgärdat skadan".

  Vi har ju endast ett avtal med säljaren (köp av hus) där huset vid tillträdet alltså inte överensstämde med det vi köpte då säljaren orsakat skada på huset. Det är som jag förstått det säljarens ansvar att antingen åtgärda felet eller ge oss prisavdrag.

  Att flyttfirman eller dennes försäkring anser att skadan är åtgärdad är enligt mig inte vår sak att hantera utan det får säljaren till huset hantera med dem. Ovan gäller oavsett om 3e part försökt att åtgärda skadan men misslyckats.

  Min fråga är nu - rent juridiskt - att en 3e part försökt att åtgärda en skada som säljaren är ansvarig för kan väl inte frånta säljarens dennes ansvar här?

  Hur går man vidare?

  Vänligen
  Ann-Charlotte
   
 2. Svar

 3. Du verkar vara inne på helt rätt spår. Säljaren står faran om fastigheten av våda (olyckshändelse) skadas medan den fortfarande är i säljarens besittning. (Rådighet). Faran övergår till köparen på den avtalade tillträdesdagen, det vill säga även om köparen av egen orsak faktiskt tillträder senare. Jordabalken (JB)) 4:11.

  Situationen brukar regelmässigt av fastighetsmäklare även tas med i köpekontraktet i något modernare tappning, där säljarens ansvarsperiod ofta uttrycks: ...mellan kontraktsdagen och tillträdet. Som du också påpekar är det säljaren du skall sikta in dig på, med grund i köpekontraktet i första hand. Ersättning kan du kräva som nedsättning av köpeskillingen. Du nämner inte kostnaden för en ny trappa, men lite beroende på beloppet och om säljaren trilskas är gången:

  -Söka rättsskydd som täcker advokat- och besiktningskostnad, minus avtalad självrisk
  -Besiktning med dokumentation av skadan samt beräknad åtgärdandekostnad
  -Inhämtande av anbud
  -Stämningsansökan i tingsrätt
  -Förlikning, eller dom och indrivning


  Jag hoppas att detta har hjälpt dig något.

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. K
  klimt ·
  Svaret är säkert riktigt i sak, men det jag saknar är en bedömning av er möjlighet att lyckas. Säljaren har via försäkring fixat så att trappan fungerar om jag förstår rätt. Det som återstår är en "estetisk skada", det ser inte snyggt ut med sten av olika slag som är olika sliten. Har ni framfört detta till säljaren och vad säger säljaren i så fall? Det är säljaren som är kund till flyttbolaget och möjligen kan kräva mer av flyttfirman och dess försäkringsbolag. Det kan bli svårt för er att få full ersättning för en helt ny trappa, beslut i tingsrätt är nog osäkert. Kanske en väg för er att gå är att kräva en ersättning av säljaren som denne får försöka få ut från försäkringsbolaget .
   
 6. D
  Daniel 109 ·
  Frågan är ju om avvikelsen är så stor att den motiverar åtgärd eller ersättning. Det låter ju som att den är åtgärdad så bra det går.
   
 7. V
  Valgrind ·
  Hej tack för svar och råd.

  Jag håller med och det vet ju säljaren också - han tänker "detta kan ni ju bråka om" och refererar bara till flyttfirman - "detta får ni ta med dem". Han vet att risken att vi drar det till tvist är låg.

  Rent funktionsmässigt är ju trappan nu duglig men det hade den ju även varit om man lade dit några betongbitar. och den var faktiskt funktionsduglig även när den var skadad - det som reparerades var just estetiskt.
  Det är ju den estetiska biten som är bekymret - det ser helt enkelt inte ok ut till ett hus som i övrigt vid köpet var i mycket gott och enhetligt skick. Så motiverad åtgärd är ju just att få till det på ett snyggt sätt - så det ser ut nu hade jag ju kunnat knåpa ihop själv.

  Ja svårt. Men jag tror jag börjar med att besiktiga och få in anbud på ny sten så börjar man där.

  Tack!
   

De senast besvarade frågorna

 1. Befintlig grund ej utförd enligt ritningarna på huset.

  Hej! Köpte ett hus i oktober 2019 och upptäckte ganska snart att golven vid bärande vägg hade sjunkit. Överlåtelsebesiktningen upptäckte det inte och inte heller att grundkonstruktionen inte är...
 2. Garanti glaserat taktegel

  Hejsan! 2012 la jag om mitt tak hemma på huset, Eftersom jag la det själv så tog jag lite dyrare tegelpannor (glaserade takpannor). Nu 6-7 år senare så har pannorna börjat gå sönder...
 3. Tvist mellan en byggare och mig som kund som han hävdar att jag kommer förlora i rätten.

  Hej! Undrar om det är stor risk att man som privatperson inte har en chans mot en byggfirma i rätten och det kan påverka negativt för mig? Han är enmansföretag och skulle bygga min altan bara i...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer