Byggahus.se

Säljarens uppgifter om bygglov och fastighetsgräns stämde inte

Besvarad 9 jun 2020 av Claes Blåe

 1. Claes,
  Vi köpte en villa i Stockholmsområdet 2014. I samband med köpet ifylldes en frågelista av säljaren där det besvarades att erforderligt bygglov finns på fastigheten. Detta stämde inte. Inget godkänt bygglov fanns. Inte heller var tomtens alla gränser rätt utmätta. Detta resulterade i att vi tvingades göra en sk fullständig fastighetsbestämning från Lantmäteriet.
  I efterhand efter många turer med kommunen och Lantmäteriet har vi nu erhållit godkända gränser samt ett godkänt bygglov 2020. Denna långdragna process har medfört stora kostnader för oss för avgiter till konsulter, Lantmäteriet och kommunen.
  Vi vill nu att säljaren skall vara med och betala dessa kostnader som vi fått betala.

  Har du något förslag på hur ett sådant kravbrev skall vara utformat till säljaren ?

  Med vänlig hälsning
  Håkan
   
 2. Svar

 3. Hej Håkan,

  a) De grundläggande bestämmelserna kring bygglov finner man i Plan och Bygglagen (PBL) 9 Kap - 11 kap. En köpare skall kunna utgå ifrån att det som
  kräver bygglov är uppfört med bygglov. Finns inte bygglov är det att betrakta som ett fel i Jordabalkens (JB:s) mening. JB 4 kap 12§ nämner de påföljder en köpare kan göra gällande:
  -Avdrag på köpeskillingen
  -Häva köpet
  -Skadestånd


  Om säljaren kände till felet är inte relevant, och att häva köpet förefaller inte aktuellt efter allt ert nedlagda arbete. Återstår då avdrag på köpeskillingen och/eller skadestånd.

  b) Lantmäteriförrättningen avseende en ny uppmätning av fastighetsgränserna verkar också grundas på ett myndighetsbeslut, och enligt min uppfattning landar vi så åter i
  JB 4 kap 12§; med samma påföljder som ovan. En normalt aktsam köpare bör kunna utgå ifrån att den inköpta fastigheten är korrekt avgränsad. Jag går här inte in på en eventuell differens
  i fastighetsarealen.

  Det skriftliga och daterade kravet till säljaren skall innehålla ett påstående om att fastigheten avseende punkterna a och b är felaktig, och att säljaren ansvarar för uppkomna kostnader. Ersättningen bör
  specificeras utifrån uppkomna kostnader i form av:
  -Utförda lantmäteriförrättningar
  -Konsultkostnader
  -Eget arbete, innefattande myndighetskontakter, närvaro vid förrättningar samt övriga nödvändiga externa kontakter
  -Övriga kostnader


  Ert eget arbete kan prissättas utifrån en skälig och marknadsmässig timkostnad, varpå ni räknar ner en totalkostnad som ni kräver säljaren på. Kravbrevet kan fungera som en ram
  inför en förlikning i ärendet. Skriften kan också innehålla ett räntekrav som innebär att ränta på kravbeloppet börjar löpa 30 dagar efter kravbrevets datering, enligt 4 och 6§§ Räntelagen.
  Kommer ni inte överens hör ärendet hemma i tingsrätten i den domsaga där fastigheten är belägen, och ni kan då utnyttja ert rättsskydd i Villa/hemförsäkringen som täcker
  advokat- och beviskostnader m m, minus vanligen 20% av totalkostnaden i självrisk.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. A
  ArneTW ·
  Nog kan man tycka att bygglov och gränser ingår i undersökningsplikten. Att bara tro att det räcker vad säljaren säger i ett frågeblad är ju i lite...

  Att komma i efterhand (6 år) och kräva pengar utan att ge säljaren information direkt när det upptäcks...

  /ATW
   
 6. useless
  useless ·
  Största problemet är nog att man enligt jordabalken ska lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
  6 år senare har tåget gått.
   
 7. S
  seniorkonsult ·
  Man bör helt klart kunna förutsätta att tomten är rätt markerad. Finns ingen anledning för en husköpare att ”kontrollmäta” fastighetsgränser!
   
 8. Eketorp1
  Eketorp1 ·
  Jag skulle vilja hävda att gränser inte går att klassa in under fel som man kan åberopa mot en säljare. Förrättningshandlingar och gränskvalitet går att utläsa ur fastighetsregistret och den digitala registerkartan. Är det dålig kvalitet blir det ju som med andra fel, skäl att utreda vidare inom ramen för sin undersökningsplikt.

  /S
   
 9. S
  seniorkonsult ·
  Eketorp1: Din första mening är ok men det övriga finns onga krav för köparen att gå vidare med för att fullgöra köpet.
   
 10. I
  Inkan ·
  Jag håller med om att de borde ha hört av sig tidigare, och hur gammalt är huset och vad saknar bygglov? Ny fasadfärg eller fönster eller hela byggnaden?

  Fastighetens storlek borde stå i köpehandlingen men att få den utsatt av LM känns som ett överdrivet krav. En förrättningskarta finns att få från LM om det inte var så att fastigheten inte var avstyckad?

  konstigt svar från juristen tycker jag om inte han har mer info i ärendet än det som står här.
   
 11. useless
  useless ·
  I den här domen slår HD fast att 4 månader mellan upptäckt fel och reklamation är för lång tid:
  https://lagen.nu/dom/nja/2008s1158

  Så att någon ska få igenom en reklamation 6 år efter att man upptäckte att gränsen är fel har jag svårt att tro?
  Men, det kan ju vara så att man har reklamerat till säljaren i tid och processen därefter har dragit ut på tiden. Det framgår inte så det är svårt att uttala sig om.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Dolt fel? Vem ansvarar? Anticimex överlåtelsebesiktning

  Reklamation – dolt fel i fastighet. Det påbörjades dränering av fastighet Arbetet utfördes av en certifierad firma. Den som utförde arbetet uppmärksammar när han gräver upp runt fasaden på...
 2. Vattenskada bostadsrätt

  Hej! Jag bor i en bostadsrätt i Malmö. Den 16/3 2020 upptäckte jag en vattenskada i mitt kök på taket, anmälde felet och problemet hittades och löstes. Vattenläckan kommer från avloppsröret från...
 3. Bestrida faktura

  Haft en snickare som jag avvecklat då han muntligen sagt att han är allergisk mot katt, krävt att få använda toa ock kök under jobb med utbyggnation. Har skaffat katt och därefter sa han att han...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer