Byggahus.se

Problem med avlopp

Besvarad 19 mar 2020 av Claes Blåe

 1. Jag köpte ett hus 2017. Huset är från slutet av 1940 talet. Huset är totalt renoverat med start 2000 och har sedan renoverats löpande. Renoveringen av källare är gjord under tiden 2000 – 2004. Badrum, gillestuga och tvättstuga är i källaren. Den som har renoverat har lagt golvvärme i hela källaren så den torr och fin.

  Jag flyttade in i huset i maj 2017. Jag anlitade en besiktningsman han hittade endast små fel som åtgärdades innan inflyttning. Besiktningsmannen frågade säljarna om det fanns några fel som de kände till utöver de som han hade att anmärka på. De sa att det inte fanns några andra fel.

  Jag har sedan haft en besiktningsman som mitt försäkringsbolag bjöd på inom ett år efter inflyttnig, även denna besikning fanns inget att anmärka på.

  På mindre än 3 år har jag behövt spola med spolbil 4 ggr i avloppet. (Några efter inflyttning veckor fick jag stopp i avloppet i källaren. Fick avloppet spolat av en spolfirma. 2018 var det likadant igen och även 2019. Nu ca 8 månader från senaste spolning är det stopp igen. Begärde då spolning inklusive filmning.

  Problemet ligger både i huset och även utanför. Enligt spolfirman är det en rejäl svacka inkl en skarp sväng, är orsaken till att sätts igen i rören Svackan är ca 5 – 6 meter

  För att åtgärda felet behöver man ta upp golvet och göra om.

  Jag anser att det är ett dolt fel. Om jag på 3 år behövt spola 4 ggr måste tidigare fastighetsägare behövt att spola regelbundet och då borde det anses som ett fel som de har kännt till. (I min tidigare fastighet behövde jag under 17 år aldrig spola rören.)

  Är detta ett dolt fel?
  Hur går jag vidare?
  Hälsningar
  Gunilla
   
 2. Svar

 3. Hej Gunilla...

  Det framgår inte i din fråga om säljaren före köpet utfäst/lovat något särskilt om avloppet; till exempel i objektsbeskrivningen eller i frågelistan. Vi får då utgå i från basfakta; att det rör sig om en omkring 70-årig byggnad med olika renoveringar över tid. Utifrån givna förutsättningar får man då som normalt aktsam köpare utgå ifrån att avloppet under golv och mark kan vara ursprungligt. Att det sker upprepade stopp i avloppet på grund av bakfall och krökar i avloppet är i och för sig ett fel. För att med framgång kunna göra felet gällande mot säljaren måste felet även vara relevant (giltigt), till exempel genom att det är dolt. Man kan kort säga att ett dolt fel inte är upptäckbart eller förväntat vid köpet. Det gick ju inte att upptäcka felet vid granskning och besiktning, tydligen. Frågan är då vad som var förväntat rörande avloppet vid köpet.

  Ställda inför de uppgifter vi har om byggnaden, var det en uppenbar risk att avloppet inte var omlagt efter uppförandet, i slutet på 1940-talet. I så fall kan man säga att det kan vara förväntat att ett så åldersstiget avloppssystem (runt 70 år) kan börja krångla. Marksättningar, markarbeten och rotpåverkan sker över decenierna, och att försöka bevisa att säljaren verkligen kände till felet leder juridiskt inte så långt i detta fall.

  Ett avlopp har en ekonomisk livslängd kring 40 år. Rent funktionsmässigt kan dock vissa avlopp prestera i 60 år eller längre, beroende på förutsättningarna. Det innebär att, även om du lyckas bevisa dolt fel, och även om säljaren har agerat svikligt, det inte går att få någon ersättning av säljaren, därför att avloppet i vart fall är ekonomiskt avskrivet sedan länge. Det är bistra besked till en husköpare, men det ingår i advokatens syssla att även leverera sådana.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Dränering från grannen

  Grannen har dränerat så att vatten rinner in på min tomt. Dels genom diken, genom rör för avrinning från tak som går fram till diket och alldeles invid tomtgränsen har han grävt någon form av...
 2. Problem med avlopp

  Jag köpte ett hus 2017. Huset är från slutet av 1940 talet. Huset är totalt renoverat med start 2000 och har sedan renoverats löpande. Renoveringen av källare är gjord under tiden 2000 – 2004....
 3. Vattenskada under tvättstuga

  Hej, Vi flyttade in i en villa för ca ett halvår sen. I samband med att vi renoverar tvättstugan upptäckte hantverkarna en pågående liten läcka samt lite vattenskador. Problemen var inte så...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer