Byggahus.se

Muta eller ej ...

Besvarad 5 nov 2019 av Claes Blåe

 1. Kassören i styrelsen för vår Brf, informerade valberedningens sammankallande, att styrelsen beslutat betala 2000 kronor till var och en i valberedningen, eftersom de gjorde ett bra arbete.
  På frågan, hur styrelsen kunde göra så, svarade kassören, att de hade en kassa som de kunde använda för dylika kostnader.
  Detta skedde cirka 1 månad innan årsstämman.
  Sammankallande tackade nej till pengarna, medan de två kollegerna i valberedningen tackade Ja, och tyckte det var ok.
  Det finns inget stämmobeslut som säger att valberedningen skall erhålla något arvode.

  Det finns funderingar på att polisanmäla styrelsen, som fattat beslut om detta.
  Rätt eller fel?
   
  Redigerat av moderator 5 nov 14:09
 2. Svar

 3. Frågor om bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen (BFL) och i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Arvoden till föreningens aktörer regleras inte uttryckligen i någon av lagarna, men EFL 6 kap 10§ föreskriver att vid stäman skall beslut fattas angående ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna. BFL 9 kap 5§ talar om vad stadgarna skall innehålla, men nämner inte frågan om arvoden . Åtminstone arvoden till styrelsen kan nämnas i stadgarna.

  I ditt fall verkar styrelsen ha beslutat att ersättning skall utgå till ledamöter i valberedningen, tydligen som ett engångsbelopp. Huvudreglen är att beslut om ersättningar som inte regleras i lag eller stadgar skall fattas vid föreningsstämma. Det är föreningens medel det handlar om, och det skulle väl förvåna om stadgarna eller styrelsebeslut föreskriver någon sorts strökassa, som kan delas ut allt efter styrelsens behag. (Det bör du undersöka). Har styrelsen fattat beslutet utan formell grund kan det röra sig om ett felaktigt styrelsebeslut, och styrelsemedlemmarna kan ha ådragit sig ett skadeståndsansvar. Om inte skadeståndsansvaret i detta fall regleras i stadgarna föreskriver BFL 10 kap 1§, att EFL 21 kap 1§ skall tillämpas, vilket innebär att att en styrelseledamot som som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen under sitt uppdrag, skall ersätta föreningen för skadan. (Arvodesbeloppen).

  Frågan om skadeståndet tas upp vid föreningsstämma, och minst en 10-del av de röstberättigade i föreningen skall rösta för en skadeståndstalan.

  När det slutligen gäller frågan om muta/bestickning enligt Brottsbalken, bedömer jag det svårt att få arvoderingen att passa in där, främst med tanke på att valberedningen tydligen utfört ett relevant uppdrag för föreningen, som motprestation.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. pacman42
  pacman42 ·
  Notera att dessutom beloppet skall relatera i arbetsgivaravgifter och skall skattas också. Man brukar hålla sig under 1000kr för att slippa arbetsgivaravgiften när man betalar ut mindre summor till styrelseledamöter av just denna orsak.
   
 6. bekin
  bekin ·
  Föreslår att du frågar föreningens revisorer hur de ser på saken.
   
 7. I
  inharv ·
  Om du tycker att styrelsen eller delar av den bör du på nästa stämma begära att dessa personer inte ska få ansvarsfrihet. Personerna måste namnges även om det är hela styrelsen eftersom det bara är enskilda personer man kan kräva skadestånd av. Får du inte igenom det kan de inte ställas till ansvar för det du beskriver. Man bör sedan gå vidare med en stämning, inte polisen, de har inte med saken att göra om det inte är ett brott, tex förskingring.
  Du kan också skriva en motion i frågan för att förhindra liknande utbetalningar i fortsättningen.
   
 8. F
  fsn ·
  Exakt, vid kassörens redovisning av årsredovisningen så begär du att röstberättigade inte skall ge styrelsen ansvarsfrihet map utbetalningarna till valberedningen. Man kan ju samtidigt fundera på vad det är som gör dig så jävla upprörd över ett par tusenlappar? Visst för att slippa skatta och ta upp det som inkomst hade väl 999kr varit klädsamt men det är sällan glass&ballonger att sitta i en bostadsrätts styrelse. Otacksammast av alla roller är troligtvis valberedningen. Har du en aning om hur enerverande det är att gå runt med mössan i hand och få höra från alla att "det passar inte så bra just nu". Men då vet jag, ursäkta, visste inte att du var DEN ENDA MÄNNISKAN I HUSET MED EN FULL KALENDER.
   
 9. G
  GenRLee ·
  Helt otroligt att det finns människor som frågeställaren som orkar engagera sig för att trycka dit en styrelse och valberedning som förmodligen gör det ytterst otacksamma arbetet att försöka få ihop en styrelse och få föreningen att fungera.

  Det är för mig en gåta hur man kan engagera sig i att försöka processa för en sådan skitsak som att valberedningen fått lite kaffepengar för det mest otacksamma skitgörat man kan åka på i en BRF. Förmodligen gör personen allt valberedningsarbete och styrelsearbete i föreningen för helt omöjligt i framtiden. Vem f-n skulle orka engagera sig för en granne som frågeställaren!?

  Personligen skulle jag försöka flytta ut illa kvickt om jag hade en granne som frågeställaren och inte bara för den negativa känslan av att möta en sådan gniden person i trapphuset utan även för jag skulle kraftigt oroa mig för om föreningen skulle kunna finnas kvar med en fungerande styrelse efter detta elände!

  Det är synd om människorna som Strindberg skrev!
   
 10. Åsa Lund
  Åsa Lund ·
  Håller med GenRLee!
  Bostadsrätt är en boendeform som fungerar väldigt mycket bättre om det finns medlemmar som engagerar sig i föreningen och driver den framåt.
   
 11. K
  Kirre2 ·
  Gå med i valberedningen och casha in!
   

De senast besvarade frågorna

 1. Vattenskada i nybyggd lägenhet

  I samband med återställandet efter vattenskada så har hantverkarna skadat mycket av inredningen och bl.a köksskåp och spräckt granitskiva. Vattenskadan uppstod under byggnationen men visade sig...
 2. Dolt fel vid ej fackmannamässigt utfört arbete

  Hej Claes Hur bör man tolka dolt fel i det fall arbete i våtutrymme ej är fackmannamässigt utfört? Golvbrunn felaktigt monterad vid läggning av klinker och inget tätskikt under klinker. Vid...
 3. Saknar kvalitetsdokument på badrummet

  Hej Ska köpa en bostadsrätt, vid visningen berätta mäklaren att badrummet är renoverat för 2 år sen. Med detta i åtanke går jag med på att köpa lägenheten för 1.175.000:- När vi ska skriva under...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer