Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Kraftigt träd hos grannen vars grenar växer in över vårt hus

Besvarad 2 jun 2022 av Claes Blåe

 1. Hejsan!
  Som framgår av rubriken gäller det här en tjurig granne som har ett större lövträd med mycket kraftiga grenar vilka hänger in över vårt hus.
  Det här är långa grenar med en diameter på > 15 cm. Huset en enplansvilla så fallhöjden blir rejäl.
  Så min fråga är, vem är skyldig att betala ev. reparation ? Speciellt som vi uppmärksammat honom på riskerna.
  Vad tycker försäkringsbolag m.m.
  MVH
  Stefan.
   
 2. Svar

 3. Er fråga gäller inträngande grenar från grannen.

  Eftersom saken rör rättsförhållandet mellan grannar är bland annat Jordabalkens (JB:s) 3 kapitel tillämplig. Den kloke lagstiftaren har tidigt förutsett denna situation. 1§ föreskriver att man inte får använda sin fastighet så att det stör andra. Jag anser att nedfallande löv och risken för skador på ert hus är ett besvär. Om grannen inte efter skriftliga anmaningar själv sågar ner grenarna så har ni rätt att själva såga ner dem, till den del de tränger in över er mark, enligt JB 3:2.

  Om ni själva inte vill ta till grovsågen kan alternativt plan- och bygglagen (PBL) användas. 8 kap 15§ innebär att en fastighet inte får användas så att olägenheter uppkommer för omgivningen. Ni kan då skriva en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och bilägga fotodokumentation, så kan grannen komma att vid vite föreläggas att såga ner grenarna.

  I det fall en gren faller ner och skadar ert hus så gäller i första hand er egen villa- hemförsäkring. Om en storm, det vill säga vindar över 20, 8 m/s drabbat er, så ersätter alla bolag skadorna, med avräkning för åldersavdrag och självrisk, såvitt jag vet. Vid vindar under storm kräver en del bolag ett allrisktillägg för att utge ersättning. Vid tveksamheter kan SMHI upplysa om vindförhållandena vid viss tidpunkt.

  Om grannen kan anses ha handlat vårdslöst, till exempel genom att trädet varit ruttet, lutat över ert hus eller att blotta tyngden av grenen utgjort en klar risk, så belastar skadorna grannens försäkring. I ert fall skulle jag bedöma att grannen underlåtit att åtgärda risken trots skriftliga påpekanden, och i så fall får grannens försäkringsbolag ersätta skadorna, med avräkning för åldersavdrag.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. O
  Ola1 ·
  Gäller det även stora grenar från en ek som enligt kommunen är så gammal/stor att den måste bevaras?
   
 6. T
  Television_Set ·
  Med åldersavdrag, innebär det att ett 1800-talshus inte skulle ersättas?
   

De senast besvarade frågorna

 1. Fukt i krypgrunden dolt fel?

  Jag köpte ett gammalt hus, byggt 1919. Huset var besiktigat, med vissa brister, bl.a skeva golv, vilket inte är ovanligt. Dock gick det inte komma åt krypgrunden. Jag hittade efter många om och...
 2. Kraftigt träd hos grannen vars grenar växer in över vårt hus

  Hejsan! Som framgår av rubriken gäller det här en tjurig granne som har ett större lövträd med mycket kraftiga grenar vilka hänger in över vårt hus. Det här är långa grenar med en diameter på > 15...
 3. Entreprenör som ej vill åtgärda fel

  Hej, vi har haft en entreprenör som har varit och utfört en renovering på vårt badrum. Efter att ljus sattes in i badrummet kunde vi se att plattsättningen var jättedåligt utfört (foglinjer som...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.