Byggahus.se

Höjt pris utan förvarning

Besvarad 9 okt 2019 av Claes Blåe

 1. Hej!

  Vi har totalrenoverat ett 20-talshus. Inför renoveringen tog vi in offerter för både interiör och exteriör. Exteriör utfördes enligt fast pris.

  Interiör skrevs först ett avtal om fast pris under men i efterhand kom vi överens om löpande fakturering med offerten som budget. Det har gjorts en del ändringar mot den ursprungliga planlösningen men främst förenklingar. Vi har valt dyrare material men bekostat mycket av det på egen hand och inte via snickaren.

  Vi har under hela projektets gång frågat om den ursprunglig budgeten höll och ansvarig snickare har aldrig signalerat att budgeten skulle överskridas trots att vi frågat flera gånger.

  Snickaren skickade sedan en slutfaktura som innebar dubbla kostnaden mot offererat pris och hävdar att vi ska betala den då vi haft löpande pris. Är han inte skyldig att fråga sina underentreprenörer och signalera till oss om en fastställd budget är på väg att överskridas när vi uttryckligen frågat om det?

  Vi har bestridit den sista fakturan och snickaren har uppgett att stämningsansökan kommer lämnas in. De använder det fasta avtalet som skrevs under som underlag där han i efterhand skrivit ditt ”löpande” på sitt exemplar och hans advokater hävdar att offerten som låg som bilaga till avtalet helt saknar relevans fast att den varit grund för hela projektet och är den budget vi hela tiden refererat till när vi frågat om budgeten.

  Vi har försökt med förlikning men snickaren godtar det inte. Vilka chanser har vi vid en rättslig förhandling?

  (Tvisten är mellan juridiska personer så konsumentskydd utgår.)

  Mvh besviken kund
   
 2. Svar

 3. När det gäller köp av tjänster mellan näringsidkare finns ingen lag i Sverige som reglerar detta. Den som påstår ett avtalsbrott har bevisbördan i domstol för att det föreligger avtalsbrott.

  Ditt bolag måste alltså att bevisa att budgeten var något sorts takpris (Högsta pris) inom avtalsförhållandet. Bevisning kan föras skriftligen (Avtal, skrifter och mail med mera) eller muntligen med vittnen.

  Skulle ditt bolag misslyckas med det, och löpande räkning anses vara fullt ut avtalad, kan ditt bolag i andra hand göra gällande att nedlagd tid är oskäligt stor för utfört arbete. Bevisningen kan då grundas på sakkunnigas yttranden, kalkylberäkning och vittnande . Det skall tilläggas att det är svårt att bevisa oskälighet inom löpande-räkning-avtal.

  Man kan söka vägledning analogt (Jämförelsevis) i Köplagen, trots att den reglerar köp av lös egendom, samt i gällande branschpraxis. Om avtalsvillkoret rörande löpande räkning är oskäligt kan det det jämkas med hjälp av 36 § Avtalslagen. Utan ytterligare information har jag svårt att bedöma utgången i en process.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Grannens björk fäller mängder på vår trädgård

  Hej, Vi har en granne som har en stor o gammal björk. Den fäller oerhört mkt på vår trädgård uteplats, man får mängder av detta på sig , det går inte att sitta ute utan att detta faller på en....
 2. Höjt pris utan förvarning

  Hej! Vi har totalrenoverat ett 20-talshus. Inför renoveringen tog vi in offerter för både interiör och exteriör. Exteriör utfördes enligt fast pris. Interiör skrevs först ett avtal om fast pris...
 3. Ej fick info om blåbetong i huset

  Hej Claes! Vi köpt nyligen ett hus med totalt renoverings behov, byggd 1960. Tillträde avtalat om 3 månader, fast vi fick låna / behålla nycklarna, det är en dödsbo. Vi upptäckte ( efter några...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer