Byggahus.se

Grannens fastighet står på min tomt, vad gäller, hur kan grannfastigheten lagt beslag på min tomt

Besvarad 3 mar 2020 av Claes Blåe

 1. Har en fastighet där grannens fastighet står på min tomt inte mycket ca 30cm.
  Vad gäller, hur kan grannfastigheten lagt beslag på min tomt är detta lagligt ?
  Jag vill sätta ett staket längs tomtgränsen men grannen hävdar nyttjande rätt för underhåll av sitt hus och kräver att staket placeras 2m in på min tomt är detta enligt lag eller får jag sätta staket vid tomtgränsen ?
  Tomtgränsen är uppmätt utplacerad.
  vore tacksam för rådgivning
  Till saken hör också att denna granne gjort erinran angående ett bygglov tidigare och går inte att föra en god dialog med utan säger "så här är lagen och vi skall lyda"
  Vänliga hälsningar
  Ulf Svensson
   
 2. Svar

 3. Bäste Ulf... Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Jordabalken (JB) 1 kap 1§. På fastigheten kan det finnas byggnader och träd, till exempel. Förhållandet med inkräktande byggnad regleras i JB 3 kap 12§. Om granens byggnad till en del inkräktar på din fastighet behöver han inte riva eller flytta den om det skulle betyda en betydande kostnad eller olägenhet för honom. Det framgår också i lagrummet att detta inte gäller i det fall grannen uppsåtligen inkräktat på din fastighet, eller genom grov vårdslöshet byggt på din fastighet. Bakgrunden till byggnadens uppförande framgår inte i din fråga. Skulle byggnaden ha uppförts uppsåtligen/grovt oaktsamt på din fastighet, skulle jag vända mig till Byggnadsnämnde för vidare information. Rätten för grannen att bruka den delen av din fastighet upphör när byggnaden tas bort eller blir obrukbar. (Till exempel brinner ner).

  I det fall du drabbats av kostnader i anledning av intrånget kan du kräva grannen på ersättning för det. Med grannens rätt följer även möjlighet för honom till viss tillsyn och underhåll av byggnaden, till den del den tränger in på din fastighet. Jag kan inte hitta något lagstöd för att grannen ska kunna hindra dig att sätta ett staket i tomtgränsen, men du torde inte lagligen kunna utestänga grannen från gängse tillsyn och underhåll.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. T
  ToRy ·
  Med andra ord, om du nu INTE kan kräva att byggnaden flyttas eller rivs så får du bygga ditt staket, det kan inte grannen förhindra.
  Däremot får du inte bygga staketet så att grannen inte kommer åt att underhålla, dvs måla om fasaden. I ditt fall skulle jag också fundera på att sätta ditt staket en bit in på din tomt så att du kan komma åt att underhålla det, dvs måla sidan som vetter mot grannen. Men inga 2 meter, en halvmeter bör räcka. Eller så bygger du ett staket som inte kräver något underhåll och ställer det en decimeter från gränsen. Jag förmodar att det är uteslutet att få grannen att dela kostnaden för och jobbet med staketet med dig...? :rofl:
  Just vid grannens byggnad skulle jag - om staketet inte går fritt förbi byggnaden - bygga staketet fram till någon decimeter ifrån så att grannen får in en pensel emellan, eller om staket hamnar en halvmeter innanför tomtgräns och går fritt förbi byggnaden, då hade jag byggt delen som går längs fasaden så att den går att plocka ner enkelt den dagen grannen vill måla om sin byggnad. Förklara sedan för grannen att det bara är att hojta till när denne vill in och inspektera/måla om, så plockar du ner staketet om det behövs, eller så kan han plocka ner och sätta upp själv vid behov. Då har grannen all tillgång denne behöver.
   
 6. F
  fsn ·
  "(Till exempel brinner ner)"... Det var nog det mest kreativa dolda förslag jag nånsin sett från en advokat. ;) Om jag nån gång är i behov av en advokat "SOM FÅR JOBBET GJORT" så är du absolut mitt förta val... Respekt.
   
 7. M
  myrstack ·
  För mig är det långsökt att en ägare till en byggnad som oavsätt orsak hamnat över tomtgräns ska av underhållsskäl ytterligare inkräkta på en grannes tomt genom att kräva plats för underhåll av den felplacerade byggnaden.

  I många trådar vi har på forumet handlar det om att inte placera en egen byggnad i tomrgräns just pga att man inte kan kräva tillgång till grannes mark för underhåll.

  Skulle vara tacksam om Claes verkligen klargör detta
   
 8. harry73
  harry73 ·
  Sätt staket i tomtgräns, eller så nära att den precis inte inkräktar på grannens tomt. Staketet kan då ansluta till byggnaden på båda dess sidor. Många staket behöver inte underhållas, och annars borde du ha samma rättigheter för att beträda grannfastigheten som han har med din fastighet.

  För att underhålla byggnaden får grannen väl be dig om tillstånd innan han ska in och då kan du ge tillstånd om det passar dig eller komma med några andra förslag som passar dig bättre.
  Akut underhåll för att undvika större skador får du kanske acceptera utan att han frågade dig innan (t ex om du är på semester)

  Du har i alla fall möjlighet att göra grannens liv lite besvärligare och markera att du bestämmer över din mark
   
 9. L
  Lidd ·
  När uppfördes byggnaden och finns det bygglov?
   
 10. Robert63
  Robert63 ·
  Skulle vara intressant att få veta hur stor tomt det handlar om och vilken grad detta tillför olägenhet. Kan ju finnas en möjlighet att detta är något ts bara kan skita i.
   
 11. M
  Modig ·
  Jag skulle aldrig i livet sätta staketet flera meter ifrån grannens byggnad – grannen har aldrig någonsin anledning att trava runt sin byggnad på min tomt utom då kanske vart 10–15 år då byggnaden behöver målas om. Jag skulle sätta två av staketstolparna, en på vardera sida av byggnaden, så nära grannens byggnad (men med kanske en decimeters marginal så att grannen kan klämma in en pensel) så att byggnaden i sig kom att utgöra "en del av staketet".
   
 12. Nötegårdsgubben
  Nötegårdsgubben ·
  Tror att frågan har felaktiga premisser. Det verkar advokaten också tro, men svarar ändå som den är ställd. Är det verkligen att ge goda råd?
   
 13. F
  Frippegubben ·
  Ähh, sätt staket fram till byggnaden, och låt det fortsätta på andra sidan. Om syftet med staketet är att hindra barn att lämna tomten så fungerar ju hans byggnad lika bra som ett staket. Vill grannen kolla eller måla får han väl komma på besök i din trädgård. Det kan ju inte vara så att han måste ha oinskränkt tillgång 24/7. Vill du vara snäll kan du ju göra en grind närmast hans byggnad.
   
 14. K
  Kalle B ·
  Vad händer om grannen får för sig att han skall dränera runt sitt hus? Det borde väl räknas som normalt underhåll?
   
 15. T
  tompajo ·
  Sverige i ett litet nötskal igen. Det är alltid förövaren som har alla rättigheter och den utsatte som får skiten. Hur kunde det gå så här illa med våra lagar egentligen? Vad hände?
   
 16. T
  Tareson ·
  Om grannens jättestora ek har en gren in över min tomt får jag då hänga upp en gunga i den? Och som vanligt som i alla exempel så går grannen inte att tala med...
   
 17. E
  elpaco ·
  Det bästa är väl att anlägga en snabbväxande häck i tomtgräns, som binder en jäkla massa vatten .. Vattna den satan också.
   
 18. E
  elpaco ·
  Tompajo - det är ju en rimlig lag. Om grannen av någon orsak klantat sig, eller hans byggare klantat sig, skall de då riva hela huset för flera miljoner för att flytta det en halvmeter? Sedan kan ju så klart lagen missbrukas, och då är det anklagaren som skall bevisa att det skett med vilja. Men nu verkar ju grannen vara en skitstövel, det ändrar dock inte lagen.

  Tareson - det är en intressant fråga. Du får inte påverka den på ett sådant sätt att det ger fara för trädet, och det är inte din gren även om den är på din tomt. Frågan är om du får nyttja den .. Troligen. Grannen har ju rätten att såga av den om han skulle vara motvillig.
   
 19. T
  Thomas' ·
  Så då kan jag i princip bygga ett attefallshus på grannens tomt när denne är på semester och sedan påstå att jag ej avsiktligt uppförde detta. Sedan får inte grannen röra detta? Så känns det på svaret, och det verkar jordabalken hävda också. Vilket är helt sjukt.
   
 20. T
  Thomas' ·
  @elpaco Man kan ju alltid ”råka” körda sönder den delen av fastigheten som befinner sig min tomt med en bulldozer...
   
 21. R
  Robban1234 ·
  Jag skulle det är viktigt att grannen kan underhålla väggen så du inte får en ful vägg mot din tomt.
   
 22. T
  Tareson ·
  Fäst staketet i grannens hus, rostfri skruv för hans skull!
   
 23. E
  Eld ·
  Som sagt... det lär väl inte behövas något staket precis där huset står. Huset måste ju vara "staket" nog.
   
 24. E
  Eld ·
  @Thomas' Du kan ju prova dina föreslagna tricks på egen hand så får du se vad som händer.
   
 25. T
  Thomas' ·
  @Eld

  Hur menar du nu? Jag har ingen obehörig byggnad på min tomt.
   
 26. E
  elpaco ·
  @thomas’ jag förstår verkligen känslan att man vill bulldozra grannens hus, men det är lika lite tillåtet som att du försöker flytta någon annans bil som står på din tomt.
   
 27. T
  tompajo ·
  elpaco, Ja det tycker jag absolut. Varför ska en förövare inte behöva stå för sitt misstag?? Varför är det den drabbade som ska stå för skurkens misstag??
  Sen går det naturligtvis att kompensera på annat sätt än att riva hela kåken.
   
 28. K
  kest ·
 29. Huvudbrytaren
  Huvudbrytaren ·
  Frändeforsfejdartikeln är 12 år gammal. Hur gick det sedan?
   

De senast besvarade frågorna

 1. Dränering från grannen

  Grannen har dränerat så att vatten rinner in på min tomt. Dels genom diken, genom rör för avrinning från tak som går fram till diket och alldeles invid tomtgränsen har han grävt någon form av...
 2. Problem med avlopp

  Jag köpte ett hus 2017. Huset är från slutet av 1940 talet. Huset är totalt renoverat med start 2000 och har sedan renoverats löpande. Renoveringen av källare är gjord under tiden 2000 – 2004....
 3. Vattenskada under tvättstuga

  Hej, Vi flyttade in i en villa för ca ett halvår sen. I samband med att vi renoverar tvättstugan upptäckte hantverkarna en pågående liten läcka samt lite vattenskador. Problemen var inte så...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer