Byggahus.se

Gammal fuktskada - känner oss lurade

Besvarad 26 maj 2023 av Claes Blåe
Hej!

Vi har köpt en lägenhet i en BRF. Vi anlitade en besiktningsman som gick igenom allt. I köket nämnde han att det troligen varit ett läckage från kyl/frys men att det nu inte gick att mäta någon fukt. Vi fick inte/det står inte någon rekommendation eller risk för det.

Nu 1 år senare tar vi bort en list bredvid kylen (då vi skulle bygga in vår nya kyl/frys som vi köpt när vi flyttade in) upptäcker vi svartmögel över hela nedersta väggkonstruktion samt golv. Vi måste nu riva och bygga om alla väggar och byta golv på nedre våningen. Vi känner oss lurade då vi såklart hade kollat detta noggrannare om han sagt/skrivit att det fanns en risk, det var ju därför vi tog in en bm.. kan vi göra nåt eller har vi bara oss själva att skylla?
 

Svar

Er fråga gäller mögel i en bostadsrättslägenhet.

Som ni verkar veta ansvarar bostadsrättsinnehavaren bland annat för lägenhetens ytskikt, vilket kan sägas följa av Bostadsrättslagen. Ofta är uppdelningen av ansvar mellan och bostadsrättsinnehavaren och föreningen närmare preciserat i föreningens stadgar. Se till exempel HSB:s stadgar 31 §.

Köp av bostadsrätt regleras av Köplagen, och den ställer höga krav på köparens undersökningsplikt. Ni har klokt nog anlitat en besiktningsman vid köpet. Er fråga gäller inte ett eventuellt krav mot säljaren, så jag går inte närmare in på den möjligheten här. En anlitad besiktningsman minskar i och för sig inte köparens undersökningsplikt.

En överlåtelsebesiktning av en bostadsrättslägenhet omfattar vanligtvis en okulär besiktning (Utan förstörande ingrepp) och kan kombineras med till exempel fuktmätning, vilket brukar framgå i villkoren för tjänsten. Besiktningsmannen skall utföra sitt uppdrag med fackmässighet,noggrannhet och tydlig redovisning. I ert fall har besiktningsmannen fuktmätt och inte funnit några förhöjda fuktvärden, och tydligen bedömt läget som att det inte var någon pågående fuktskada. Ni har senare, genom förstörande ingrepp konstaterat att det fanns mögel i konstruktionerna. Fråga uppkommer då om besiktningsmannen avvikit från de grundläggande kraven jag nämnt, så till den grad att tjänsten kan anses vårdslöst utförd, och att han därmed blir ersättningsskyldig för nödvändiga och skäliga åtgärdandekostnader, med avdrag för ålder. Utifrån den information jag tagit del av bedömer jag det som mycket tveksamt att besiktningsmannen skulle har utfört tjänsten vårdslöst. Som advokat hade jag inte gått till tings med ärendet.
Ni bör informera föreningen om situationen och närmare utreda vad föreningen svarar för avseende vägg- och golvkonstruktionerna.

Med vänlig hälsning

Claes Blåe
 

Kommentarer

Jonatan79 ·
Varför måste vägg rivas och golv bytas? Om det finns en torkad gammal fuktskada kan det många ggr räcka att städa då mögel inte växer utan tillkommande fukt...
 
hempularen ·
Att det blir missfärgningar (=svartmögel) på olika ställen i en byggnad är väldigt vanligt. Det viktiga är att det inte fortsätter växa. Vilket betyder att man stoppar fukttillförseln. Det verkar ha varit åtgärdat här.

Sedan beror det givetvis på hur allvarlig fuktskada det är. Om virke har murknat, gipsskivor svällt och smulas sönder, så behöver man ju åtgärda, men bara för en missfärgning behöver man inte riva något.
 
Bananskalare ·
Klassiska -90 talisten...
Inget eget ansvar. Utan allt är alltid någon annans.
Besiktningsmannen påpekar att det har varit en fuktskada. Då är det inte långsökt att kunna misstänka påväxt bakom lister. Men jag ställer mig till kön varför riva så mycket?

Men måste faktiskt ge en liten eloge till frågeställaren. Man gör faktiskt en besiktning! Det är trots allt väldigt ovanligt.
 
Boende45 ·
De senaste rönen vad gäller till exempel gammal svartmögel som torkat och inte längre är aktivt är att det är mer hälsofarligt än under den aktiva mögelfasen.

Torkat svartmögel i golv eller väggar är tydligen mycket hälsofarligt då vi människor drar in det i lungorna när vi bor i huset.

Ska orsaka allt från cancer till demens så knappast något man låter vara och lever med.
 
Jonatan79 ·
Vilka rön då? Du får gärna lämna källa eller länk.
 
Bananskalare ·
När man nämner demens och svartmögel då blir jag fundersam....

Efter att ha läst runt lite så är problemen lungorna. Källan var fhm. Så demens nämndes inte
 
Redigerat:
Sven-Olof Billö ·
En fruktansvärd okunnighet i tråden.

Allt skadat material skall bytas ut.

Mögel börjar växa efter 3-4 dagar.

Torrt mögel är också en skada. Mögel är en svamp, och sporerna försvinner inte bara för att det är en torr/gammal skada.

Effekter av mögel? Astma, allergier, huvudvärk, trötthet läs utmattningssyndrom, sköldkörtel problem vanligast benämns diagnoserna me, fibro, mcs (shr)...
 
pacman42 ·
Varför skall allt bytas ut?

Så länge sporerna inte kommer ut i luften så är det inget problem. Jag kan lova att det finns mängder med mögel/alger runt dig hela tiden som du inte ens har en aning om. Exempelvis i bilens ventilation, ventilationen till huset, badrum, tvättmaskin mm.

Det enda vi kan göra åt saken är att hålla undan så gott det går, men en torr skada som man rengjort innebär inte något bekymmer i sammanhanget. Det är att "sila mygg och svälja kameler", för att citera en känd bok...
 
Bananskalare ·
Det finns som vanligt alldeles för mycket skrämselpropaganda.
Den svampen som ligger inne i trät kommer inte ha så lätt att sprida sina sporer. Det viktigaste vid sanering är att orsaken är borta. Då har jag svårt att se varför man måste byta ut en massa virke. Jag tror på att tvätta eventuellt kan man behöva byta ut vissa ordentligt angripna delar.

Enligt fhm så är vanliga symptom lungproblem.
Därefter benämns mycket av diagnoserna skrämsel och övdrift.
 
electroluxaren ·
finns ju medel man sprayar på för att göra det ofarligt så var är problemet?
 
Sven-Olof Billö ·
Electroluxaren, mögelspray avhandlar fhm i sin seminarieserie om mögel och fuktskador. Vi har även empiriskt med dna teknik att inget mögelspray fungerar utan snarare ökar tillväxten av nytt mögel.

Bananskalaren, som ordförande i mögel och kemikalieskadades riksförbund, så vet jag exakt vilka skador som kan uppkomma av fukt och mögel.

Pacman 42, helt korrekt att det finns mögel runtomkring oss. Man kan kalla det säsongsflora då det varierar med årstid. Eftersom vi mäter vid dna teknik, vet vi exakt vad som är att betrakta normalflora eller mängd mögel per kvadratcentimeter.
 
pacman42 ·
Mögel överlever inte klor!

Inte heller ättika.
 
Sven-Olof Billö ·
Pacman då gör vi ett test? Vi använder oss av det enda ackrediterade inomhusmiljö test som finns. Dna topsen är mycket exakt.

Självklart är min hustru professionell på området och gör löpande utredningar och plockar isär fördomarna som du för vidare.

I fhm:s föreläsningsserie för miljöinspektör nämns det mesta av vad jag skrivit, det är bara och titta.
 
pacman42 ·
Självklart finns det DNA-rester kvar, det säger ingenting om huruvida det lever eller ej. Det säger inte heller något om huruvida det sprids i luften osv.
 
Sven-Olof Billö ·
Hänvisar åter till FoHM, för att döda alla sporer krävs 800 graders värme..
 
pacman42 ·
Du behöver inte döda alla sporer om de inte tillåts flyga runt. Sporerna växer inte i torrt material och om man rengör de synliga ytorna så finns ytterst få sporer som kan komma ut i luften.
 
Sven-Olof Billö ·
Nja, delvis rätt, om inte växtbetingelserna finns så växer det inte. Enligt försiktighetsprincipen så tar man bort allt skadat material då mögel fröna (sporerna) lever i upp till 40 år..

Min hustru säljer hypoklorsyra för att tex döda mögel på icke porösa material. Typ guld och sådant. Individer som drabbats av en skada och blivit överkänsliga måste ofta slänga bohag. Sätter sig framförallt i textilier, trä, papper osv..
 
pacman42 ·
Jo, är man redan hyperkänslig så förstår jag att man måste, men för de flesta?
 
Sven-Olof Billö ·
Det man inte vet idag är vilka mängder sporer man tål och vilken tid. Det tycks vara inviduellt. Det man vet är att barn är 6 ggr känsligare än vuxna. Kvinnor tycks vara mer känsliga än män, professor Steven Nordin hävdade att det berodde på arv, dvs när vi bodde i grottor så var männen ute och jagade och kvinnorna hemma för att skydda avkomman mot vulkan utbrott typ..

Det kan ligga något i det, men jag är osäker då kvinnor traditionellt varit mer hemma (om man har någon skada) och då påverkas ju tidsfaktorn).

Så därav försiktighetsprincipen...
 
Bananskalare ·
För att vara proffs på mögel och även hänvisar till fhms seminarie. Så reagerar jag på att du nämner ett dna test. När de säger att ända sättet att veta är med hjälp av ett.mikroskop. Skryter man med sin kunskap och hänvisar till en källa, så bör man ha läst på lite mer.
Sen kan jag bara smyga in ett litet förtydligande, de nämner bara vad de testat inte resultaten. Då måste man leta rätt på rapporten.
Jag antar att din fru jobbar i något forskningslabb eller är ute och utreder angrepp. Annars är det svårt att vara proffs.
Om man vill ha en yta som är lätt att hålla ren så är en rostfri yta perfekt!
Då behöver man inte använda några dyra prylar. Sprit fungerar utmärkt!

Du kan väl visa vad du har för källor?
Till exempel sjukdomarna du nämner.
Jag reagerade på att du även nämnde att barn är 6ggr känsligare. var har du fått den uppgiften ifrån?
Sen kan jag säga att Steven Nordin inte är någon vidare källa. Då han är professor i psykologi. Även en källa som används hos de som lever med mcs
Där finns det en till aktiv forskare. Även han jobbar med psykologi.
En seriös källa måste ändå vara fhm.

Jag väljer att inte bemöta resultatet av den rapporten som fhm varit med och tagit fram. Då jag inte läst själva rapporten.

Jag har dock svårt att förstå att inget alls egentligen biter på mögel... Eller rättare sagt sporerna.
 
Redigerat:
Sven-Olof Billö ·
Hej igen,
Man skulle kunna säga att detta är en ganska konservativ bransch. Som du säkert förstår är den också liten..

Med det menar jag att figurerna som föreläser på FoHM är personligt bekanta.. Och det jag hänvisar till är en inspelad seminarieserie för kommunala miljöutredare på typ 8 timmar totalt.

Vad gäller testning så är jag som drabbad själv länge letat efter en teknik att möta mögel förekomst..
Dna tekniken är eg (vet inte exakt) ca 40 år och kommer från USA (FBI bla).

I den väldigt lilla laboratorievärlden fick en direktör nys om detta och startade ett bolag som hette anozona som sedermera såldes till världsjätten ALS för några år sedan.

Då jag i egenskap av ordförande i patientorganisationen såg ett skriande behov av ett fungerande test så drev jag på att även få det ackrediterat. Det enda som är det på området..

Vårt bidrag till det är vi med patient data kunnat verifiera det. Vissa skulle kalla det forskning för oss var det ett sätt att kunna verifiera hus för våra medlemmar.

Fördelen med dna tekniken är att den är exakt i jämförelse med tex luftprover av alla de slag. Det innebär att vi vet vid vilka nivåer överkänsliga börjar reagera.. (det vet inte ens labbet om). Sedan så är det så att testet bara är en del av en innemiljö utredning, men hittills är det fullkomligt sammstämigt med verkligheten.

Jag vill inte fara med reklam så därför skriver jag inte om vad min hustru gör, men Google är vår vän.

Så till din kommentar av prof. Steven Nordin. Och där har du både rätt och fel. Och som vanligt handlar det om pengar.. Steven fick ett EU uppdrag att forska på området, vi gjorde mycket bra tillsammans, men forskningen blev för "samhället" farligt = för jävla kostsamt, så han fick ett fettbidrag får att byta intresseområde av Sveriges riksbank. (bara att googla vad han kostade)

Och så din sista fundering. Mögel är ju svamp, sporerna är dess frö. Och de kämpar för att ta över världen. Ta exemplet med en röksvamp som är torr och hur den beter sig när man trampar på den och utflyger mängder av sporer. Precis så är det med mögel.. Och tänk då att det finns tusentals olika arter med olika egenskaper och hur man hanterar de vet man inte.. I FoHM serie har man såklart testat alla kända antimögel medel och deras slutsats är precis lik vår erfarenhet.

Vem det var som sa 800 grader? Lite osäker men dels var det FoHM i föreläsningen och sen var det en läkare från Arbets och miljö medicin i Götet vid en annan föreläsning på länsstyrelsen.

Så svaret är beroende av vilka mögelstamnar och materialet möglet och sporerna finns på. Solitt eller poröst. Eller järn kontra trä, textil och papper typ. Ett mögeldödande ämne är hypo-klor-syra tex, det tar de vanligaste arterna av mögel vi har i våra hem men dos, vad det ligger på är oforskat. (tror det finns ett saneringsföretag som far runt och sprutar på det på skador, men inte heller det är den slutliga lösningen)

Sorry för långt svar.
 
Bananskalare ·
Mycket prat men inga svar....
Du svarar inte på mitt påstående att det inte går att mäta mögel. Hänvisar då till slutet av det långa seminariet hos fohm.

Du pratar om något laboratorium, ALS
De erbjuder mikroskåpering. Eller dna för att artbestämma.
Du bör alltså fundera lite över dina svar.
Jag läste på något ställe som inte alls gillade din polare, Steven. Men kan trösta dig med att jag inte delade deras uppfattning.

Du bör kolla över dina källor lite bättre.

Jag ska läsa igenom rapporten om mögelsanering....... vilken dag som....:D
 
Sven-Olof Billö ·
Hej, varför skulle det inte gå att mäta mögel? Det är precis det vi gör.. Vi vet vad den normala mögelfloran är. Vi vet vilka bestämmda stammar av mögel som kommer upp vid ungefär vilken tidpunkt och vi mäter streptomyses (fuktskade bakterier).

Om du har ett svar som avviker, ja då får du snällt undersöka ditt hus eller stoppa huvudet i sanden och hoppas att ingen blir sjuk..

Nu är det inte så att Steven är min polare.. Han har sålt sig till pengarna.
https://www.umu.se/nyheter/manga-miljoner-till-forskning-om-doftsinnet_5823222/
 
Telefu ·
Det går att mäta mögel förekomst. Mängden varierar mycket och det går inte att säkerställa att mögelpåväxt pga fuktskada syns på mätningen eftersom halten varierar för mycket även under "oskadade" förhållanden. I princip likadant med följdskador pga fukt och mögel t ex kloranisoler eller andra flyktiga organiska ämnen.
För det behöver inte vara mögelskadan som är värst, det kan också vara emissioner från det fuktskadade materialet i kombination med mögel. Det ske även från uttorkat material.

För mer fakta kan ni läsa Swesiaqs råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. På sidan 7 nämns hälsoeffekter av mikrobiell påväxt. Kontentan är:
Finns fastställt samband mellan fukt-mögelskador och astma, förvärvande av astma, allergisk snuva,luftvägsbesvär. Exakt vad som påverkar oss är inte känt (dvs är det möglet, sporerna eller emissioner).
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://swesiaq.se/onewebmedia/swesiaq_r%C3%A5d_om_utredning_av_mikrobiell_p%C3%A5v%C3%A4xt_i_byggnader_version__16-1.pdf&ved=2ahUKEwiRo7D_1Jr_AhXWS_EDHc8EDVIQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1V1bgUWo8nbuHpNzRsQzc-
Referenser finns i slutet av rådet.
Swesiaq är den svenska grenen av Isiaq. Swedish chapter of international society of Indoor Air quality and climate. Du kan anmäla dig till deras nyhetsbrev, hög nivå på diskussionerna med vad som är i framkanten på forskningen.
 
El oso ·
Alltså, köp av en bostadsrättslögenhet innebär köp av lösöre vilket afvokaten inte säger ett jota om, är han obekant med det?
Köp av lösöre är i befintlig skick, s.k. dolda fel går inte att åberopa annat än vid fastighetsköp.
Villor och radhus är fastighetsköp och där är det köparen som har undersökningsplikten.
Köp av en bostadsrätt innebär endast köp av rätten att bo där, inget annat.
Vem som har ansvar för de olika delarna i en bef framgår av stadgarma.
Normalt sett besiktas inte en brf eftersom det är lösöre, och lösöre köps bekant som det är.
Underliga svar av advokaten men han är ju inte mäklare...
 
pjkw ·
Sven-olof du skriver vid vilken nivå överkänsliga reagerar. Är det verkligen relevant fakta för andra än just dom? Jag har en gravt allergisk och i allmänhet överkänslig släkting som bor hela vintern i Spanien då han inte klarar av den svenska vintern då luften är så torr, men som du förstår är det fullständigt irrelevant för de flesta...
 
Sven-Olof Billö ·
Haha du har rätt, egentligen skall det stå vi vilken nivå överkänsliga börjar att reagera.

Och med det är att jag via min "forskning", ser vid vilka otroligt låga halter över normalfloran individer kan börja att få symptom.
 
Jonatan79 ·
Det är ett intressant ämne, hur många % av befolkning är överkänsliga eller blir överkänsliga varje år enligt forskningen? Är detta vanligare än man tror? Finns det tex samband med andra sjukdomar/överkänslighet/allergier?
 
Jonatan79 ·
Kan du peka mig i rätt riktning eller lägga en direktlänk tack? Det var inte helt lätt att hitta
 
Thomas_Blekinge ·
Sven-Olof, du bör tänka över ditt argumentationssätt. Du framhäver dna-teknik som överlägsen som använts i 40 år. Det finns många olika dna-tekniker, och för 40 år var de flesta kanska tandlösa. Vad exakt menar du? Och hur ska dna-teknik som essentiellt är en kvalitativ metod, kunna avslöja toleransnivåer för överkänsliga? Och tänk på att dna-spår kan finnas i gamla frysna mammutar utan att någon vill påstå att dessa djur lever.
Bara det faktum att din fru säljer hypoklorsyra (verksamt medel i Klorin) gör mig misstänksam. Kör ni panikproaganda för att sälja bättre?

"Steven Nordin hävdade att det berodde på arv, dvs när vi bodde i grottor så var männen ute och jagade och kvinnorna hemma för att skydda avkomman mot vulkan utbrott typ.."
Och detta är ju bara bullshit. Hur skyddar kvinnorna avkomman mot vulkanutbrott?
"Vi har även empiriskt med dna teknik att inget mögelspray fungerar utan snarare ökar tillväxten av nytt mögel." Källor?
"som ordförande i mögel och kemikalieskadades riksförbund, så vet jag exakt vilka skador som kan uppkomma av fukt och mögel.". Då vet du nog mer än de flesta vetenskapsmän.
Ditt arbete för de drabbade i all ära, men dina argument håller inte syning.
 
Sven-Olof Billö ·
Haha.. Inte visste jag att detta var ett läxförhör..

Men läs gärna länkarna från min hustrus lilla sida, och ja självklart är hon med i swesiaq.. Det var även dna testets svenske "uppfinnare".

Stena line ägs ju av en ekonomisk familj.. Vet du om att du dricker hypoklorsyra om du åker med deras båtar? Varför har de det då? Jo för att minska mögel tillväxten i vatten tankarna.. De har egna små maskiner där.

Så plocka sönder hur mycket du vill..

Kanske följa denna länk?
swesiaq.se
https://swesiaq.se › swesiaq_r...PDF
SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader

Ny länk https://www.google.com/url?sa=t&sou...sQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw1V1bgUWo8nbuHpNzRsQzc-
 
Bananskalare ·
Jag tycker det är väldigt intressant. För du hänvisar ofta till fohm och deras seminarium. Men har du verkligen tittat på.det själv? Jag misstänker att du har ett ekonomiskt intresse i dna test?Vad som är intressant med mcs är hur psyket kan ställa till med så mycket oreda. För den lär snarare få en psykologisk klassificering. Lidandet är det samma. Det är bara vägen för att bli frisk som är annorlunda. Man kan absolut få fysiska reaktioner på psykisk påverkan. Bara så enkelt som att jag ibland inte kan svälja tabletter. Jag får kväljningar bara jag tänker på att svälja medicinen. Att jag sväljer mina piller utan problem i 95% av fallen gör det lustigt. Bara som exempel på att saker kan bli fysiskt.
 
pacman42 ·
Precis, en bekants fru hade mängder med besvär av olika slag, bland annat allergiska reaktioner. Av någon konstig anledning blev hon kärnfrisk när hon blev utförsäkrad av försäkringskassan. Därmed inte sagt att det gäller alla, det kan dessutom finnas många olika orsaker tex att man genom att spendera mer tid på jobbet mår bättre både psykiskt och fysiskt. Det senare kanske för att amn vistas mindre med mögelsporer, eller kanske för att man inte har tmtid att känna efter.

Jag har en arbetskollega som var elallergiker till dess att hon fick barn, efter detta försvann problemen...
 
Sven-Olof Billö ·
Haha.. Då kan du slå dig i slag med Marko Sainio i Finland.. Han är galen han oxå.

Du menar om jag tjänar en massa feta stålar på dna topsen? Hade absolut önskat det, men nä så är det inte.. Och nej, jag arbetar inte.

Jag stöttar min hustru så mycket jag kan men dessvärre kan jag meddela att varje test ger labbet en massa pengar, inte henne. Jag vill påpeka att jag har ett annat intresse, jag önskar att folk inte skall bli sjuka mer och de som redan blivit det, skall ha rätten att få bli friska igen och återgå i arbete. Och det går..

Diagnosen mcs har icd kod (medicinsk klassificering) men i min värld är diagnosen mindre viktig. (Det kommer från en klinik i Kanada som behandlar bland annat mcs och är en del av ett universitetssjukhus).
 
Sven-Olof Billö ·
Pacman 42, i vår lilla familj har vi fyra barn.. Efter ett boende i ett mögelhus (enligt anticimex=Wallenberg sfären och botanisk analys) så fick vi läkarställda diagnoser som astma, me, fibro, mcs, crps, galna födoämneskänsligheter) vår läkare på östra sjukhuset var ordförande i barn läkarföreningens astma och allergi sektion när det begav sig.. Och ja just det han som löste mysteriet var chef för Vof arnas Mats Reimers.. Så därav vårt intresse i frågan. Självklart är hustrun utbildad i branschens egen utbildning..

Det bästa av allt är att samtliga diagnoser nu är läkta.
 
jag1 ·
El oso: I princip inte ett rätt i ditt inlägg.

En bostadsrätt är lös egendom och inte lösöre (jfr t.ex. möbler). Köp av bostadsrätt omfattas därför av köplagen.

Huruvida en bostadsrätt överlåts i befintligt skick eller inte bestäms av parternas avtal. Utgångspunkten enligt lag (dvs. i avsaknad av avtal) är att en bostadsrätt säljs utan sådant förbehåll.

Att en bostadsrätt har sålts i befintligt skick innebär inte att köparen är helt förhindrad göra gällande dolda fel i bostadsrätten. Exempelvis får köparen trots förbehållet göra gällande fel som innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förutsätta eller om bostadsrätten avviker från köparens utfästelser om bostadsrättens egenskaper.

Villor och radhus är kan vara byggnader på ofri grund (dvs. inte tillbehör till fastigheten). Köp av villor och radhus är därmed inte nödvändigtvis fastighetsköp.

Vid fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt före köpet som följer av lag oavsett säljarens agerande. Vid köp av bostadsrätt aktualiseras en liknande undersökningsplikt för köparen först om säljaren har uppmanat köparen att undersöka bostadsrätten före köpet, vilket ju dock är mycket vanligt vid köp av bostadsrätt. Såtillvida har även köpare av bostadsrätt en undersökningsplikt före köpet (med innebörd att fel som köparen märkt eller borde ha märkt vid en undersökning normalt inte får åberopas).

Mögelfrågorna lämnar jag därhän.
 
Bananskalare ·
Om du vill hjälpa folk så bör du väl börja med att titta på fohms seminarium.

Förresten, även psykiatrin ryms i ett av våra största sjukhus, KS.
Mcs har ännu inte fått någon diagnoskod i sverige. När det kommer är en bra fråga du nämner icd, i Sverige har vi icd 10 se. Sen finns alla möjliga diagnoser där efter.
 
Sven-Olof Billö ·
Hej, jovars, KS? Jag var på ett seminarium med Fredrik Haux på KS. En skräckhistoria.

Det folk inte vet är att Fredrik själv blev drabbad efter ha jobbat i ett läckande kommunhus.

Jo och vet du, vi hade många drabbade från just KS som medlemmar.

Sedan ett antal år använder vi ICD 11 i sverige. Och jodå 2014 gav socialstyrelsen en offentlig klassificering av MCS.

Numer vet vi att diagnoskoden är mindre viktig, när vi var i Rosenbad vid tillfälle, så förklarade politikerna att de visste att vi hade rätt men att omställningen av vården kommer ta minst till 2030.. Det viktiga är att vi med hjälp av dna toppsen kan säkerställa om det finns en fuktskada i ett hus, sen får folk välja själva.

Och skulle sanningen bli allmänt känd skulle banksystemet sannolikt välta om du läser Betsi till exempel.. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/betsi-oppna-data/
 
Bananskalare ·
Du bör helt klart börja läsa på lite mer.
Vi har inte gått över till icd 11 ännu. Tidigast slutet av 2024. Innan dess är det icd 10 se som gäller. Någon riktig diagnoskod finns inte i Sverige ännu.
Den som finns är inte specifikt för mcs.
Om du kunde börja faktagranska dig själv, så vore allt mycket bättre.
Om du vill hjälpa folk som har problem med fukt och mögel. Så är det ett tips att du följer de råd som fohm har det är att det inte finns några vettiga test. Utan det är mikroskop som gäller.
 
Sven-Olof Billö ·
Nu är det så att någon "egen diagnos kod" finns inte i Sverige, utan det är en slask diagnos. Internationellt finns det men i Sverige har vi en galen proffesor som hittat på en del diagnos SHR i syfte att förminska effekten av åkomnan.. Hur är det i Spanien?? Bara undrar...

Och SHR finns bara i Sverige = politik, inte sjukvård.

Vänligen läs mitt inlägg ovan från swesiaq.

DNA topsen ger oss der svar vi behöver. I Danmark finns en variant av testet som mäter allt och lite till men där saknas pusselbiten vi bidragit med.
 
Thomas_Blekinge ·
Berätta gärna vad DNA-toppsningen exakt kan göra i mögelsammanhang. Påvisa vilka mögelsporer som finns i ett hus? Finns inte nästan alla mögelsorter i alla hus, ex i luften?
 
Sven-Olof Billö ·
Först då, de flesta mögel skador uppstår inuti konstruktionen. Det innebär att det nästintill är omöjligt att påvisa fukt eller mögelförekomst. Men inte för dna toppsen då sporer ofta tränger igenom i sk mirosprickor.. De flesta sporer "sedimenterar" sedan. Eller utan fikonspråk, sporerna kommer ut i luften och binds i dammet. Torkar du rent en yta på 25 kvadratcentimeter, väntar 2-4 månader kan du sedan enkelt toppsa..

Labbet har ju gjort många tusen prover, de vet statistikt vilka de vanligaste arterna är och de vet också vilka sporer som avger de hälsovådligaste mykotoxinerna. Och vid vilken ungefärlig tidpunkt i tillväxtprocessen..

Således utan fukt inget mögel, alltså mäter man förekomsten av fuktskade bakterier, streptomyces.

En snabbväxande art är pencillium, det svarta som dyker upp på tomater tex. Den stammen möts.

När det varit blött en liten längre tid börjar stammen aspergillius växa, den mäter man också..

Och till sist, när det börjar växa stachybotrys då vet man att det verkligen är fara å färde.

Och är man en erfaren tolkare så vet man.

Och jovisst kan alla möjliga arter finnas, men vilka hälsoeffekter de mindre stammarna har vet inte forskningen och då är det tillräckligt och ha koll på de stammarna.. Självklart var jag på dem och ville utöka något men, till vilken nytta..
 
Redigerat:
Bananskalare ·
Jag börjar fundera på om jag ska skratta eller gråta. Du säger att du är.ordförande Men du har inte tittat på det seminarium du själv hänvisar till. Du lurar på folk dna test som inte säger någonting. Du har ingen koll på diagnoskoder du har inte ens koll på det mest enkla. Att vi använder fortfarande icd 10.
Det är sådant man bör hålla koll på framförallt då det är viktigt att få en en egen kod. Att det ännu inte finns någon kod är för att det finns inte tillräckligt många seriösa forsknings rapporter. Det har tydligen förekommit vissa test där man inte lyckats peka ut någon bov.

Som tur är så styr inte våra politiker läkarvården.

Det är kul att du fortsätter tjata om hur bra ditt dna test är. Trots att man hänvisar till seriösa källor som säger tvärt om.
 
Redigerat:
Sven-Olof Billö ·
Kära bananskalare, jag lurar inte på någon något. Tål du inte höra sanningen så.. En vild gissning, förhållandet på swesiaq kommer förändras, och ps, både Fredrik och Erika är nära bekanta, skrivningen från aime must, kommer ifrån.... Ja just det.

Vill du ha huvudet som en struts, be my guest.

Kommer du på ett bättre test än amerikanerna, är jag den första som lyssnar..
 
Bananskalare ·
Ojdå.
Tål jag inte höra sanningen?
Bäst att du berättar den sanningen jag inte vill höra.
 
Nyfiknast ·
Kommentarerna här bjöd på intressant läsning med allt från fakta om mögelsporer till virtuell arkebusering av den stackars ordförande.
5 av 5 poäng får ni tappra tangentbordskrigare av mig för detta kvällsnöje.
 
Telefu ·
Sven-Olof, hur korrelerar ni mängden DNA i mögelskadad byggnad mot oskadad byggnad? Det är ju svårt att bara mäta eftersom halten sporer varierar så mycket i både mögelskadade och oskadade byggnader.
 
Sven-Olof Billö ·
Först, jag korrelerar inget då jag inte arbetar. Din fråga är inte riktigt relevant, testet utgår från att vi känner normalfloran. Och sedan är det varje yta man mäter som avgör resultatet.

Självklart är det labbet som sköter det.
 
Bananskalare ·
Jag funderar fortfarande på vad det är för sanning jag inte vill höra! Dock märker jag att du inte svarar på jobbiga frågor eller så är det bara nonsens.
Jag tror det är fler än jag här som inte har något förtroende för dig. Kanske för att du inte kommer med några källor när man ber om det och att du inte lyssnar på dina egna källor.
Du säger att du är ordförande o mcs men du har inte ens koll på grunderna när det gäller diagnoskoder. just när det är en så viktig fråga er.
Det blir för mycket för mig.
 
Bananskalare ·
Enligt hans egen källa så fungerar det inte att mäta. än mindre använda det näringsämne de använder. Allt detta får man reda på om man lyssnar på det seminarium som han själv hänvisar till.
Man behöver inte ens lyssna på hela!
 
Sven-Olof Billö ·
Du är bara avundsjuk för att du inte får vara med i gänget..

Det är 10 år sedan jag släppte ICD koden, då vi insåg att den är värdelös.. Hur var det med Spanien sa du??? Eller nä det gjorde du inte.

Citat Erica Blom, "skall man använda något test är dna-testet det enda som fungerar"

Ha en fin kväll
 
Bananskalare ·
Vilket gäng får jag inte vara med i?
så jag vet vad jag missar.
Att du lämnade icd koden för 10år sedan vad har de för roll? Den finns där och kommer inte försvinna, den kommer uppdateras. men inte försvinna
Även om du skippade den.

Tja om man lyssnar på seminariet så säger hon att om man ska göra ett dna test, så måste man använda rätt näringsämne. Inte den du använder. då slipper du få fram karius och bactus som den största gruppen. Jag vet att hon nämnde att man använder det i branscher där det måste vara helt rent. i dessa fall passar de perfekt.

Men vill du lura på folk att dna är ett säkert kort så varsågod! Det är inte mig du lurar
 
Sven-Olof Billö ·
Du svarade inte på Spanien. Hur var det med dem, har de ICD 10 kod för mcs?

Ja eller nej?
 
Bananskalare ·
Jadu
Eftersom vi bor i Sverige så är jag ointresserad av vilken icd kod de använder. För min del är det ointressant även om mci har någon.diagnoskod.
 
Sven-Olof Billö ·
Något du inte kan erkänna för att din trovärdighet och kunnighet raderas i ett kick?

Självklart har Spanien en egen ICD 10 kod för mcs, och tänk, den är inte psykologisk heller..

Kan ju vara så att Spanien följer gällande EU direktiv.. och Sverige och Finland stoppar huvudet i sanden pga de enorma kostnader som uppkommer med diagnosen pga byggnadernas kondition... Kanske..
 
Bananskalare ·
Varken du eller jag behöver oroa oss för att vår okunskap ska blottas. Du förlorade din trovärdighet för länge sedan.
Min trovärdighet? Än så länge behöver jag inte oroa mig då jag använder mig av källor. Jämfört med dig.

Fortfarande inte intresserad av spanien

Hittade den här undersökningen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18568800?dopt=Abstract
 
Sven-Olof Billö ·
Jag antar att du som SD inte heller anser att vi i Sverige inte omfattas av EU direktiv...

Som du förstår är det så att den käcka damen på socialstyrelsen som ansvarar för ICD saker sa "jag fattar inte svenska läkare, de måste alltid komma på allt själva, när de vet att det finns betydande forskning i Amerika".

Således, jag vet i frågan mer än du vet, och dina åsikter är sedan länge föråldrade..

Natti natti
 
Bananskalare ·
Tja finns det ett eu direktiv så det följas
Hur det fungerar med diagnoskoder vet jag inte

När det gäller din trovärdighet så kan jag konstatera att den är inte den bästa. Det beror på att det är så ofta du haft fel.
Du har aldrig kunnat säga att du har rätt jag hade fel.

När det gäller den sjukdomen som du pratar om så med tanke på att två av forskarna sysslar framförallt med psykologi och den rapporten jag länkade till visar att placebo fungerar lika bra. Misstänker jag starkt att den är psykologisk. Så som elallergi.
Nu är jag bara en lekman. och sysslar med gissningar.
Även psykosomatiska sjukdomar ska tas på allvar. Det är bara behandlingen som skiljer.
Sen den detaljen att de inte vill ha den klassningen. Är en annan sak.

För min del hoppas jag att socialstyrelsen själv får fatta beslut.
Förresten, jag är övertygad om att man använder forskningar som inte är svenska. Dock måste hålla en viss kvalitet. Den test jag hänvisade till tycker inte jag håller tillräckligt hög standard. Där jag främst reagerar på antalet deltagare. För min del vill jag ha ett större antal deltagare för att kännas mer givande
Här tror jag att du håller med mig
 
Sven-Olof Billö ·
Jo, det ligger oändligt mycket forskning kring Multiple Chemical Sensitivity ett kanadensiskt sjukhus med vattenskada och mögel med 800 drabbade.. Chansen att det är psykologiskt är ju inte så stor..

Medans kampen mellan de som försvarar kapitalet o de som bryr som om folkhälsan, far människor illa. Det har vi arbetat för är att hjälpa dem.

Det bästa av allt, det går att läka dessa "kroniska" diagnoser och det är det viktiga.

Tror inte vi kommer så mycket längre i diskussionen så jag föreslår att vi är överens om att vi är oense och släpper det därvid.

Ha en fin kväll!
 
Bananskalare ·
Vi stannar där!
Ett tips, det kan mycket väl vara så att folk vill ha källor. Läs dina källor innan du presenterar dem. Och lika viktigt, var källkritisk. I en diskussion om vaccin använd inte något av dessa anti vaccin grupper som finns. Även om du nu skulle hålla med dessa. Eller de galningar som tror att 5G sprider corona...

När det gäller diagnoskoder, menar du att Socialstyrelsen styrs av statens plånbok?
Den har jag svårt köpa
 

De senast besvarade frågorna

Vem betalar underhållsbyte av avloppsgroda i bostadsrätt?

12 aug 2023
Hej! På tillträdesdagen 22-11-01 strömmar avloppsvatten ut genom ett spillrör i en slits, avloppsvatten trycks också upp underifrån golvet in i badrummet. Tidigare ägare förnekar all kännedom om...

Avloppet krånglar - dolt fel?

16 maj 2023
I juli -22 köpte jag ett hus och gjorde då ingen besiktning (vilket jag idag ångrar). Jag var tvungen att köpa innan årets slut för att kunna skjuta upp vinsten från en försäljning av förra...

Gammal fuktskada - känner oss lurade

5 jun 2023
Hej! Vi har köpt en lägenhet i en BRF. Vi anlitade en besiktningsman som gick igenom allt. I köket nämnde han att det troligen varit ett läckage från kyl/frys men att det nu inte gick att mäta...

Fråga experten

Claes Blåe

Läs mer