Byggahus.se

Ej fungerande värmesystem i nyinköpt villa

Besvarad 9 feb 2020 av Claes Blåe

 1. Hej! Min son köpte en villa byggd 2008 med frånluftsvärmepump från 2012, för 1 vecka sedan, samma dag vid affärsuppgörelsen och inflyttning anmärker han på kvällen att radiatorerna bara är ljumma och liten tillgång på varmvatten.Han mailar säljaren samma kväll som säger att det fungerade när dom flyttade dagen innan.Sonen kontakter besiktningsmannen som påtalar dolt fel och omöjligt upptäcka vid besiktningen
  Kontaktar säljaren igen som motsträvigt kommer dit och skruvar på allt möjligt i pumpen utan att få rätt på den.
  Han tar då dit en servicetekniker efter ny kontakt med säljaren som godtagit detta,serviceteknikern säger att ingen service är gjord samt expansionsventilen är trasig sedan en tid och det kostar 10000kr att åtgärda, han har mailat säljaren men inte fått svar om ersättning.Vilka rättigheter har man som köpare här och när besiktningsmannen påtalar dolt fel
   
 2. Svar

 3. Svar: Att värmesystemet inte fungerar är ett fel. Om säljaren inte lovat något särskilt om värmesystemet uppkommer frågan om det rör sig om ett dolt fel. Huruvida ett fel är dolt eller inte blir delvis en juridisk fråga, eftersom ett dolt fel inte är upptäckbart eller förväntat. En besiktningsman kan mycket väl uttala sig om i fall felet var upptäckbart eller inte, men när det gäller vad som kunde förväntas kräver det en vidare tolkning av omständigheterna vid köpet, och blir därför mera en juridisk fråga. Det kan röra sig om ett dolt fel, men bekymret här är åtgärdandekostnaden om 10 000 kr.

  Vid domstolsprövning kommer målet att lottas som ett så kallat småmål, det vill säga en tvist om mindre värden, Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3d §. Det innebär att det som yrkas (krävs) i målet inte uppenbart överstiger ett halvt prisbasbelopp. För år 2020 uppgår prisbasbeloppet till 47 300 kr, och hälften av det beloppet är 23 650 kr. I ett sådant mål utdöms inte fulla rättegångskostnader även om du skulle vinna tvisten i slutändan. Fastighetsmål kräver i regel advokatbiträde och omfattande skriftlig bevsining, och då kommer rättegångskostnaderna att vida överstiga det som yrkas i målet. Hemförsäkringsbolag beviljar inte rättsskydd i småmål. Det kan alltså vara att kasta goda pengar efter dåliga att dra ärendet vidare. Jag vill också flagga för att det kan röra sig om en standardförbättring, eftersom man räknar med omkring 20 års värdelivslängd för en värmepump.

  Jag skulle försöka dela den förväntade kostnaden i godo med säljaren.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. M
  mattoys ·
  Hur kan serviceteknikern veta att den varit trasig en tid, finns det någon fel-logg som kan visa när ventilen gick sönder?
   
 6. E
  etompau ·
  Tycker jag känner igen frågan. Har den inte varit föremål för omfattande diskussion på forumet?
   
 7. C
  carl fabian ·
  Kan inte detta i detaljen han hade sagt något om att elpatronerna var inställda på högsta effekt samt förbrukningen under senaste månaderna varit väldigt hög.Men nu är det avslutat då säljaren betalt fakturan
   
 8. B
  Boan ·
  Vi hade på vår pump liknande, vet ju inte märke, men då krånglade styrkortet till expansionsventilen, så pumpen fungerade ibland.. en morgon tyckte vi det var lite kallt men såg senare att det varit fel några gånger innan, men det hade vi inte märkt, för den gått igen.

  så att laga detta är ju en förbättring på en så gammal pump, den skulle ju lika gärna kunna sluta fungera nästa vecka..
   

De senast besvarade frågorna

 1. Befintlig grund ej utförd enligt ritningarna på huset.

  Hej! Köpte ett hus i oktober 2019 och upptäckte ganska snart att golven vid bärande vägg hade sjunkit. Överlåtelsebesiktningen upptäckte det inte och inte heller att grundkonstruktionen inte är...
 2. Garanti glaserat taktegel

  Hejsan! 2012 la jag om mitt tak hemma på huset, Eftersom jag la det själv så tog jag lite dyrare tegelpannor (glaserade takpannor). Nu 6-7 år senare så har pannorna börjat gå sönder...
 3. Tvist mellan en byggare och mig som kund som han hävdar att jag kommer förlora i rätten.

  Hej! Undrar om det är stor risk att man som privatperson inte har en chans mot en byggfirma i rätten och det kan påverka negativt för mig? Han är enmansföretag och skulle bygga min altan bara i...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer